Medeni Hukuk - XML


IDTerimAçıklama
271dinlenme (aranç, dilem=davâ`nın dinlenmesi)istimâ’.
272direnenmütemerrid.
273direnmetemerrüd.
274döllük, dölyatağırahim.
275dönemlidevrî. ~ edimler: devrî edâlar.
276dönüştürmetahvîl (bk. çevirme).
277duyurui'lân.
278dürüstlük,dürüstlük kurallarıobjektif hüsn- i niyyet.
279düşmesukut.
280düşmeksâkıt olmak, sukut etmek.
281düşürücü yıllanma (zamanaşımı)ıskatî mürûr- ı zaman.
282düzeltim, düzeltme, düzeltitashîh. ~ arancı (dilemi) :tashîh da’vâsı.
283ebeveynana baba.
284ecr-i misilkullanma karşılığı (kullanma çıkarları =Gebrauchsvorteile karşılığı).
285edâedim.
286ederfîât.
287edimedâ, ıvaz.
288egevelî.
289egelikvelâyet.
290ehilyetenekli.
291ehl-i hibre, ehl-i vukufbilirkişi.
292ehliyyetyetenek, istifâde ~i: hak yeteneği (Rechtsfae higkeit). kullanma (fi’l) ~ i: eylem yeteneği (Handlungsfaehigkeit).
293ekalliyyetbk. akalliyyet.
294ekseriyyetçoğunluk. ~ -i ârâ: oyçokluğu.
295eksik, eksikliknoksan.
296eksiltmemünâkasa.
297elinden alımzabt. ~ a karşı sağlama: zabta karşı tekeffül (te'mînât).
298emânetbk. vedia.
299emre muharrerbuyruğa yazılı.
300emredici hukukbuyurucu töre.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir