Yerbilim - XML


IDTerimAçıklama
181birikinti konisiBir yarın ya da dik bir yamacın önünde, yukarıdan kopmuş parçalardan yapılı taş yığını.
182birinci çeşit şariyajbk. kırıklı yatık kıvrım.
183birinci dalgaP simgesi ile gösterilen ve ilk gelen uzunluğuna deprem dalgası
184birlikte oluşumKayaçlarda ve filizlerde minerallerin belirli bir kuralla yan yana birlikte bulunmaları .
185bitoynitbk. feldspatlar.
186bitümHayvanların yumuşak kısımlarıyle, tek gözenekli bitkilerin çürümesinden ilk önce türeyen, katı karbon hidroksit bileşimi.
187bitümlü kümİçinde çok ağdalı petrol bulunan kum.
188bitümlü yapraktaşKayaç. (Sapropelin sertleşmesi ile oluşan koyu renkli, bitümlü, killi yapraktaşlar. Bitüm % 12'yi geçerse, gaz ye ham petrol üretiminde ya da yakacak madde olarak kullanılır.)
189biyosferbk. dirimyuvarı.
190biyostrombk. taşıl döşek.
191biyotipbk. örnek tür.
192biyozonbk. dirim kuşağı.
193blendMineral. (ZnS yarı metalimsi ya da metalimsi olmayan parıltı, kara, kahverengi, sarı, renksiz çizgi, açık ile koyu kahverengi sertlik 3.5-4, özgül ağırlık 3.9-4.2 kubusal. En önemli ve en yaygın çinko cehveri.)
194boged kömürübk. yosun kömürü.
195boksitbk. alüminyum taşı.
196bolluk kuşağıBir türün, bir cinsin ya da başka bir bölümleme biçiminin en çok geliştiği katmanlı kayaçlar.
197bombaKülçe halinde magmadan koparılıp püskürme ile fırlatılan ve havada döne döne yuvarlak, elipsi biçimini almış lav parçası.
198borasitMineral. (Mg6 (CI2/B14O26) metalimsi olmayan parıltı, renksiz, gri, sarımsı, yeşilimsi çizgi ak sertlik 7, yoğunluk 2.9-3.)
199bornitMineral, (Cu5 FeS4 metalimsi parıltı, kırmızımsı kahverengi, genlilikle mor paslaşma zarı ile kaplı çizgi koyu gri sertlik 3, yoğunluk 4.9-5.3. Önemli bakır minerali.)
200boşaltmaBir yerdeki gereğinden çok suların akıtılması.
201boynuztaşıKayaç. (Özellikle granitlerin kontak bölgelerinin en iç kısmında oluşan, sıkı yoğun, kırıldığında boynuz kırığı yüzeyi görünüşünü veren kara, gri, yeşilimsi bir kayaçtır. Mineral bileşimi çok çeşitlidir ve tanımlanmamıştır. İçindeki egemen minerale göre adlandırılır. Kordieritli boynuztaşı, plajioklaslı, hipestenli boynuztaşı vb.)
202boyuna dalgalarTitreşim ve yayılma doğrultuları birbirleriyle uyumlu dalgalar.
203boyuna kırıkDoğrultusu genel yapıya koşut olan kırık.
204bölge yerbilimiÇok geniş bölgelerin yerbilimi.
205bölgesel başkalaşımÇok geniş alanlardaki kayaçları etkilemiş başkalaşım olayı.
206braşiantiklinalbk. kısa kemer.
207braşisenklinalbk. kısa tekne.
208breşbk. köşeli yığışım .
209bronzitbk. augit.
210bulaşmaYabancı kayaçların magma içinde katılaşması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir