Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
30421verrukaSiğil.
30422verrukoit endokarditisVejetatif endokarditis.
30423verruközSiğil benzeri, üstü siğil dolu, nasırlı, siğilli.
30424versiyonÇevirme.
30425vertebraanat. Omur.
30426vertebra antiklinalisanat. En dik göğüs omuru.
30427vertebra kaudalesanat. Kuyruk omurları.
30428vertebra lumbalesanat. Bel omurları.
30429vertebra sakralesanat. Kuyruk sokumu omurları.
30430vertebra servikalesanat. Boyun omurları.
30431vertebra torasikaanat. Sırt omurları.
30432vertebral venografiVertebranın korpusuna bir biyopsi iğnesiyle girilerek kontrast madde verilmesinden sonra görüntü alınması.
30433vertebralisanat. Omura ait olan
30434vertebrataanat. Omurgalı, omurgalı hayvan.
30435verteksanat. Tepe, zirve, kafa tepesi.
30436verteks korneaanat. Cornea'nın en çıkıntılı olan yeri.
30437verteks vezikaanat. Sidik torbasının öne çevrik olan yüzünün en çıkıntılı olan orta kısmı.
30438vertigoDenge kaybı ve göz kararmasının eşlik ettiği geçici sersemleme durumu.
30439vertikal bulaşmaDikey bulaşma.
30440vertikal nakil1. Dikey bulaşma. 2. Yumurtadan yumurtaya nakil.
30441vertikalisanat. Dikey, düşey, diklemesine inen.
30442vertikilusanat. Dairesel pervaz, dairesel krista.
30443Vestern blotİmmünoblotlama.
30444vestibular hastalıkBaşın sallanması, tek tarafa doğru eğik tutulması, kendi etrafında dönme, yerde yuvarlanma kendiliğinden biçimlenen göz küresinin ani hareketleri gibi bulgularla ayırt edilen vestibular sistemdeki bir bozukluktan kaynaklanan hastalık.
30445VestibuliferiaCiliophora şubesinde, Kinetofragminophorea sınıfında bulunan, serbest yaşamlı veya omurgalı ve omurgasızların sindirim sisteminde parazitik yaşam süren, Trichostomatida, Entodiniomorphida ve Colpodida takımlarını içeren silyumlu protozoon alt sınıfı.
30446vestibulumanat. Bir kanal veya boşluğun başlangıcındaki genişlik, girişteki genişlik, ön bölüm.
30447vestibulum bursa omentalisanat. Omentum minus'un, karaciğerle mide arasında bulunan boşluğu.
30448vestibulum laringisanat. Gırtlak boşluğunun girişi olan aditus laringis ile plica vestibularis’ler arasındaki boşluk.
30449vestibulum orisanat. Ağız koridoru.
30450vestibulum özofagianat. Yutağın pars laryngea pharyngis’inde, gırtlak girişinin hemen gerisinde, huni biçiminde daralan ve yemek borusuyla devam eden bölüm.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir