Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
30691Weibel-Palade cisimciğiElektron mikroskobik olarak atlarda ve maymunlarda endotel hücrelerini tanıtıcı yapı.
30692Weigert demir hematoksilen boyasıÇekirdek ve sitoplazmaya ait birçok yapının ortaya konması için, kullanılan bir çeşit hematoksilen boyası.
30693Weigert fibrin boyama yöntemiGram pozitif bakterileri ve fibrini ortaya koymak için kullanılan histopatolojik boyama yöntemi.
30694Weigert miyelin kılıf boyasıSinir hücrelerinin uzantılarında miyelin kılıfın ortaya konmasında kullanılan boyama yöntemi.
30695Weil yöntemiMiyelinin ortaya konmasında kullanılan bir histopatolojik boyama yöntemi.
30696WeilhastalığıLeptospirozis.
30697WeimaranerköpeğiAlmanya’dan köken alan, soyunun Alman Poyıntır veya Alman tazısı Braken’den geldiği düşünülen, orta büyüklükte, zarif ve atletik, tüyleri kısa ve gri renkli, başı ve kulakları vücudun geri kalanına göre biraz daha açık renkli, patileri yüzmesini kolaylaşt
30698Wernicke-Korsakoff sendromuİnsanlarda, tiyamin yetersizliğine bağlı, yangılı ve kanamalı beyin lezyonlarıyla belirgin sendrom, Wernicke ensefalopati sendromu.
30699Wernickeensefalopati sendromuWernicke-Korsakoff sendromu.
30700Wesselbron hastalığıAfrika’da birçok hayvan türünde ve kanatlılarda görülen, eklem bacaklılarla bulaşan anemi, sarılık ve yaygın vücut kanamalarıyla belirgin flavivirüs enfeksiyonu. Koyunlarda yavru atma ve genç kuzularda ölümlere neden olur.
30701Wesselsbron hastalığıFlaviviridae ailesinde bulunan ve sivrisineklerle taşınan bir virüsün koyunlarda neden olduğu, ateş, sarılık, deri altı ödem ve yavru atmalara yol açan hastalık.
30702western blot analiziProtein antijenleri tanımlayabilmek ve ayırt etmek için özgül antikorla örtülen ve sonra radyoizotop, floresan boya veya enzimle işaretli anti-immünoglobulin kullanılarak gerçekleştirilen elektroforez tekniği.
30703Westhal-StrümpelhastalığıWilson hastalığı.
30704Wharton jelatiniWharton peltesi.
30705Wharton peltesianat. Göbek bağının amniyon epiteliyle dıştan çevrelenen yumuşak kıvamlı embriyonel bağ dokusu, Wharton jelatini.
30706Whippet köpeğiİngiltere’den köken alan, 19. yüzyılın sonlarında Greyhound, İtalyan tazısı ve Teriyer birleştirmeleri sonucu geliştirilmiş, yarıştırılması İngiliz işçi sınıfının eski bir geleneği olan, zarif, ince yapılı fakat oldukça dayanıklı yapıda, tüyleri kısa ve s
30707whiskerThamnidium elegans.
30708white heifer diseaseBeyaz düve hastalığı.
30709whiteside testiNaOH testi.
30710WhitmorehastalığıMeliodozis.
30711Wilcoxon eşleştirilmiş diziler testiEşleştirilmiş dizilerde, bir değişken yönünden aynı bireylerin değişik durumlardaki ölçümleri arasındaki farklılaşmanın değerlendirilmesi amacıyla kullanılan parametrik olmayan bir test.
30712Wilkinson pomadıYapısında ardıç katranıyla kükürt içeren ve dış parazitlere karşı kullanılan ilaç.
30713Willebrandsendromuvon Willebrand hastalığı.
30714Williams’ın itme çatalıDoğuma yardım sırasında yavruyu itmede kullanılan çatal biçiminde doğuma yardım aygıtı.
30715Wilms tümörüNefroblastom.
30716Wilson hastalığıBakır metabolizmasındaki bozukluk sonucu, bakırın iç organlarda birikmesi ve doku hasarı oluşturmasıyla belirgin, insanlarda görülen, ilerleyici, otozomal çekinik özellikte kalıtsal hastalık, ailevi karaciğer yangısı, hepatolentiküler dejenerasyon, psödos
30717Windaus deneyiKolesterolün varlığını belirlemek amacıyla yapılan bir deney.
30718Winer porunun genişlemesiOrta yaştaki kedilerde baş ve boyun bölgesinde, ağzı dar, yassı şişe görünümünde keratin içeren epidermis kisti.
30719Winslowi fıtkıWinslowi deliğine veya kanalına bağırsak ve bağırsak askısının girmesiyle oluşan fıtık. Atlarda, normalde kısa ve ince bir yarık biçiminde olan bu deliğin yaşla birlikte genişlemesi fıtık oluşumuna yatkınlık oluşturur.
30720Winterbottom semptomuAfrika uyku hastalığında semptomatik olan ve kafatasının tabanında şişmiş lenf yumrusuyla ayırt edilen belirti.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir