Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
31141yemek borusu genişlemesiYemek borusu lümeninin daralmasını takiben, daralan bölgenin ön bölümünde meydana gelen genişleme, özofagus dilatasyonu, dilatasyo özofagi.
31142yemek borusu osteosarkomuSpirocerca lupi’ye bağlı olarak kimi köpeklerde yemek borusundaki granülomların duvarından gelişen mezenkimal kökenli kötücül kemik tümörü. Yerel olarak yayılabildiği gibi çoğu olguda akciğerlere metastaz yapar.
31143yemek borusu spazmıYemek borusu kaslarının anatomik bir bozukluk olmaksızın geçici kontraksiyonu, özofagus spazmı, özofagismus.
31144yemek borusu tıkanmasıYemek borusunun yabancı cisim, tümör ve çevredeki organların sıkıştırmasıyla tıkanması, obstruksiyo özofagi, özofagus tıkanması.
31145yemek borusu yangısıYemek borusu mukozasının kimyasal, sıcak, iyonize radyasyon, elektrokimyasal reaksiyonlar ve çeşitli yaralayıcı etkiler sonucu yüzeysel veya derin yangısı, özofagitis, özofajit.
31146yemek borusu yoluyla steteskop uygulamasıAnestezi sırasında kalp hareketlerini dinlemek için yemek borusuna steteskop yerleştirilmesi.
31147yemek tuzuTuz.
31148Yemen koyunuYemen’de bulunan, boynuzsuz, kuyruğu yağlı koyun sınıfında, et verimi için yetiştirilen koyun ırkı.
31149yemin özel dinamik etkisiHayvana fazla miktarda yem verildiğinde ısı üretiminin aniden artması ve yemle aldıkları enerjinin bir kısmını ısı enerjisi olarak çevreye yaymalarıyla oluşan yemlemeye bağlı ısı artışı.
31150yemleme araştırmasıLatin kare sistemi veya grup araştırması sistemiyle belirli yemlerin verim yeteneklerini belirlemek amacıyla yapılan araştırmalar, yemleme denemesi.
31151yemleme denemesiYemleme araştırması.
31152yemleme standartlarıÇiftlik hayvanlarının yem gereksinimlerini ve çeşitli yem maddelerinin yem değerlerini sistematik olarak belirtmek için ortaya konmuş olan, Armsby yemleme standartları, Kellner yemleme standartları, Morrison yemleme standartları, İskandinav yem birimi sis
31153yemleme yöntemiHayvanın türüne, ırkına, cinsiyetine, yaşına ve amaçlara göre seçilen ve uygulanan, uzun dönemli, orta dönemli, kısa dönemli, yoğun emek ve masraflı, az emek ve az masraflı gibi besleme yöntemlerinden biri.
31154yemler arasındaki ortak etkileşimYemlerin hayvana kombine edilerek verilmesi, ayrı ayrı verilmesine göre daha olumlu sonuçların ortaya çıkması.
31155yemlerde mikrobiyal bozulmalYem maddeleri ve karma yemlerin her gramında mantar sayısının 1000, bakteri sayısının 10 000’in üzerine çıkması, Candida albicans maya türünün yemle fazla miktarda alınmasıyla oluşan bakterilerin, genellikle yemde veya hayvan vücudunda salgıladıkları zehi
31156yemlerde mikrobiyal kayıplarKötü hava koşulları nedeniyle iyi kurutulamayan veya rutubetli depolarda tutulan yemlerde bakteri ve mantar faaliyeti sonucu küflenme olması gibi nedenlerle besin madde kayıplarının olması.
31157yemlerde toplam fosfor tayiniVanadat ve molibdatın oksijenlerinin fosfatla yer değiştirerek oluşan sarı rengin spektrofotometreyle 430 nanometrede tayini ilkesine dayanarak yapılan yemlerde toplam fosfor tayini.
31158yemlerde üre tayiniYemlerdeki üre varlığının pratik olarak var-yok olarak tespitine dayanan analiz.
31159yemlerdeki bulaşıklıkYabani ot, taş, toprak gibi yabancı maddelerin, yemlerde üreyebilen bakteri ve mayaların, ayrıca mantarların salgıladığı mikotoksinlerin, tarla zararlılarında kullanılan pestisit kalıntılarının ve küspelerdeki kimyasal kalıntıların yemleri bulaştırması, y
31160yemlerin depolama koşullarıYemlerin mümkün olduğunca düşük ısılarda, rutubetsiz çevrede, kemiriciler, ambar zararlısı böcekler ve kuşlara karşı tedbirlerin alındığı koşullarda depolanması.
31161yemlerin enerji değeriYemin enerji verme yeteneği ve besleyici değerinin bir ölçüsü.
31162yemlerin fiziksel muayenesiTane yemlerin rengi, kokusu, dolgunluğu, kırık ve ezik olup olmadığı ve içinde yabancı madde bulundurması, kaba yemlerin ise bunlara ilave olarak yaprak oranı, aroma, yumuşaklık ve esneklik gibi fiziksel muayenelerle yemin kalitesinin belirlenmesi.
31163yemlerin işlenmesiYemlere yapılan sulandırma, ısıtma, kurutma, basınç uygulama, asit ve alkalilerle muamele, partikül büyüklüğünü değiştirme gibi işlemlerin uygulanmasıyla yemlerin besin değerini etkileyen fiziksel ve kimyasal değişiklikler.
31164yemlerin kimyasal analiziYemlerin kalitesinin belirlenmesi amacıyla yapılan ve Weende analiz yöntemine göre kuru madde, ham protein, ham selüloz, ham kül, ham yağ, ayrıca kaba yemler için nötral deterjan fiberle asit deterjan fiber gibi hücre duvarı elemanlarının tayini.
31165yemlerin metabolize olma derecesiYemin sindirilme derecesi, hayvanın türü, proteinin kalitesi, işkembede metan gazı üretimini azaltan yem katkı maddeleri ve yem tüketimi gibi değişik faktörlere göre değişen ve “q” harfiyle gösterilen, ham enerjinin metabolik enerjiye dönüşüm oranı.
31166yemlikHayvanların gereksinimleri olan yemlerin konduğu ve yem yedikleri, çeşitli malzemeden yapılmış, çeşitli tip ve biçimlerde olabilen kap veya yapılar.
31167yemlik antibiyotiklerBüyüme ve yemden yararlanmayı artırmak, sub klinik hastalıkları önlemek, çıkması muhtemel bazı hastalıklara karşı koruyucu etki göstermek gibi nedenlerle yemlere katılan bazı sulfanamit ve tetrasiklin gibi antibiyotikler.
31168yemlik bezelye otuBaklagiller familyasından, insan gıdası için kültürü yapılan, gövde ve yaprakları protein bakımından zengin, yeşil veya kuru ot olarak hayvanlara verilen lezzetli bir yem bitkisi.
31169yemlik bitkisel yağ rafineri lipitiBitkisel yağ rafineri lipiti.
31170yemlik biüreÜrenin kontrollü pirolizi ve onu izleyen muamelesinden meydana gelen ve en az % 35 zehirli olmayan azotlu bileşiklerden meydana gelen, azot ile üreden gelen en çok % 7 azot ve en çok % 0, 5 madeni yağ bulunabilen bir ürün.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir