Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
31321yonca unuYoncanın erken dönemde körpe durumda biçilmesi ve yapay olarak kurutulup öğütülmesiyle elde edilen, protein, vitamin ve mineral bakımından zengin, kanatlı rasyonlarına % 5 kullanılabilen yem.
31322yonca zehirlenmesiGeviş getiren hayvanlarda belli yonca türlerinin tüketimi sonucu görülen ve çeşitli klinik belirtilerle ortaya çıkan zehirlenme. Bunlar arasında işkembe şişkinliği, fotodermatitis, ürolitiyazis, kronik bakır zehirlenmesi ve östrojenizm yer alır.
31323Yorkçikolata kedisiAmerika’dan köken alan, Amerikan çiftlik kedileri ve Main Coon ırklarından oluşan, 1983 yılında keşfedilen yeni bir ırk olmasına karşın seyrek bulunan, kahverengi kürkü ve vücudun güzelliğiyle beğeni kazanan, New York şehri ve tüylerinin renklerinden dola
31324Yorkshire teriyeriİngiltere’den köken alan, geçmişte daha büyük yapılı olan ve seleksiyonla boyutları küçültülmüş, tüyleri çok uzun, ipeksi ve sırt çizgisi boyunca ikiye ayrılan, vücudu ve kuyruğu çelik mavisi diğer yerlerinde ten rengi olan, kuyruğunun yarısı kesik ve sır
31325Yorkshiredomuzuİngiltere’de bulunan, tüy rengi beyaz, uzun vücut formuna sahip, anaç ırk olarak da bilinen, yavru verimi oldukça iyi, iri kafa yapısına sahip, kulaklar geniş ve dik, fazla sayıda yavru verimine sahip kombine verimli, yağsız ve kaslı vücudu bulunan domuz
31326yoz inekNe laktasyonda ne de gebe olan, sadece et üretimi için beslenen inek.
31327yubaanat. Yele.
31328yuga alveolaryaanat. Üst çene kemiğinin proc. alveolaris'inin dış yüzünde ve alt çene kemiğinin pars alveolaris'inde, görülen kabartılar.
31329yugularisanat. Boyna ait olan
31330yugulumanat. Boyun.
31331yukkaTapiyoka.
31332yukstaanat. Yanında, yakınında.
31333yulafBuğdaygiller familyasından, partikül tip çiçeklenmesi olan, ülkemizde geniş kültürü yapılan ve tohumları kullanılan, geviş getiren hayvanlar ve at beslemede önemli olan, bir yıllık otsu bir bitki.
31334yulaf biçimli hücreler1. Yangılı alveol içerisinde iğ veya yulaf tanesi görünümlü lökositler veya monositler, yulaf hücreleri. Başta Pasteurella türleri olmak üzere Gram-negatif bakterilerin toksinlerinin etkisiyle biçimlenir. 2. Küçük hücreli akciğer karsinomlarında görülen,
31335yulaf hasılıYapısında % 5 şeker bulunduğundan hayvanlar tarafından sevilerek tüketilen, yeşil durumda, silaj yapılarak veya kuru ot biçiminde kaba yem olarak değerlendirilen, başaklanmaya geçmeden biçilen yulaf bitkisi.
31336yulaf hasılı silajıYulaf bitkisinin taneleri süt-hamur oluşumu devresinde biçilerek silajının yapılması.
31337yulaf kavuzuTemiz yulaftan sofralık hububat üretimi veya yulafın kavuzunun soyulması işlemlerinden elde edilen ve esas itibarıyla yulafın dışını örten kavuzdan oluşan bir yan ürün.
31338yulaf öğütme yan ürünüKavuzsuz yulaf elde etme fabrikasyonundan ele geçen, yulaf kavuzları ve kavuzsuz yulaf partiküllerinden oluşan, % 25'den fazla ham selüloz içermeyen bir yan ürün.
31339yulaf samanıYulaf bitkisinin hasat edilmesinden sonra geriye kalan sap ve yaprakların öğütülmesiyle elde edilen kaba yem.
31340yulaf unuYulafın kabukları soyulduktan sonra ince öğütülmüş durumu.
31341yulaf yemlik unuEzilmiş yulaf fabrikasyonunda elde edilen kırılmış kavuzsuz yulaf, kavuzsuz yulaf cipsleri, kavuzsuz yulafın unsu kısımlarıyla normal fabrikasyona göre sadece kaçınılmaz miktarda çok ince öğütülmüş durumundaki kavuzdan oluşan ve ham selülozu en çok % 4 ol
31342yularlığhlk. Yularlı at.
31343yumak otuBuğdaygiller ailesinde yer alan, mera veya çayırlarda yetişen, otsu bir bitki türü, çayır otu. Kamışsı yumak, Fecuata arundinacea, çayır yumağı Fecuata pratensis koyun yumağı, Fecuata ovina ve kırmızı yumak, Fecuata rubra türleri bulunur. Bu otlar meralar
31344yumak otu ayağıSığırların ayaklarında topallık ve kuru kangren oluşumuyla belirgin bir çeşit alkaloit zehirlenmesi, yumak otu zehirlenmesi. Kamışsı yumak otunda üreyen Claviceps purpura ve Acremonium coenophialum adlı mantarlar tarafından salgılanan ergot ve diğer alkal
31345yumak otu yaz hastalığıSütçü sığırlarda yüksek ateş ve süt verilmesinin ileri derecede azalmasıyla belirgin bir çeşit alkaloit zehirlenmesi, yumak otu zehirlenmesi. Yumak otunun yüksek çevre sıcaklığında depolanmaları sonucu parazitik mantarların üremesi ve zehir salgılamaları
31346yumak otu zehirlenmesi1. Yumak otu ayağı. 2. Yumak otu yaz hastalığı.
31347yumakçıkBöbrekte afferent ve efferent arteryol arasında bulunan ve Bowman kapsülüyle çevrili ve kanın süzülmesinden sorumlu olan kılcal damar yumağı, glomerulus, flokkulus.
31348yumaksı çökelmeBir çözeltide erimiş hâlinde bulunan kolloidal maddelerin bir araya toplanıp kitle oluşturması, flokülasyon.
31349yumru yemlerToprak altındaki dallarında besin maddelerini depo eden, patates, tatlı patates, yer elması ve tapiyoka gibi yumrular veya rizomları.
31350yumrulu deri hastalığıEvcil ve yaban sığırlarında ateş, deride irili ufaklı çok sayıda düğümcüklerin ve nekrotik sekester oluşumu, ödem, lenf düğümü ve lenf damarlarının yangısıyla belirgin viral enfeksiyon, sığırların nodüler egzantemi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir