Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
22711plöroklizisGöğüs zarı boşluğuna sıvı enjekte edilmesi.
22712plörolizisPnömonolizis.
22713plöroperikarditisGöğüs ve kalp zarının bir arada yangısı.
22714plöroperitonal şantGöğüs boşluğundan peritonal boşluğa sıvı akımını sağlayacak kateter yerleştirilmesi.
22715plöropnömoniAkciğerlerle birlikte göğüs zarının yangısı, peripnömoni. Genellikle fibrinli akciğer yangılarında görülen bir bulgudur. Özellikle sığır, koyun, keçi ve atlarda görülür.
22716plöropnömoni kontagiyoza kapriKeçi ciğer ağrısı.
22717plöropulmonerGöğüs zarı ve akciğerlerle ilgili olan.
22718plöroselHidrotoraks.
22719plörosentezİğneyle göğüs boşluğuna girilerek sıvı çekme, plöra punksiyonu, plörasentezis.
22720plörosentezisPlörasentez.
22721plörotomiGöğüs boşluğuna kesit yapma, kesit yaparak plöra boşluğunu açma.
22722PLTKan pulcuğu.
22723plumbizmKurşun zehirlenmesi.
22724pluriparBir batında çok sayıda yavru doğuran.
22725pluripotensanat. Zigot oluşumundan sonra blastomerlerin bölünerek çok yönlü farklılaşabilme gücüne sahip olmaları.
22726Plymouth Rock tavuğuAmerika’dan köken alan, deri rengi sarı, yumurta kabuk rengi ise kahverengi, yedi farklı çeşidi olan, beyaz varyetesinin dişileri etlik piliç üretiminde ana hattı olarak kullanılmakta olan, uzun, geniş ve derin vücutlu, geniş ve düz sırt yapısı ırka özel,
22727PMSGGebe kısrak serum gonadotropini.
22728PneumocystisMaya benzeri mantar cinsi.
22729Pneumocystis cariniPneumocystidales takımında, Pneumocystidaceae ailesinde bulunan insan ve hayvanlarda interstisiyel plazma hücreli pnömoniye neden olan Ascomycetous mantar türü.
22730Pneumocystis carini enfeksiyonuİnsanlarda, köpek, kedi, tay ve laboratuvar hayvanlarında Pneumocystis carini adlı mantarın meydana getirdiği yaygın, sinsi seyirli ve plazma hücreli interstisyel akciğer yangısıyla belirgin bulaşıcı hastalık, pnömosistis pnömonisi. Bağışıklık yetersizlik
22731Pneumonyssus caninumBurun akarı.
22732pnömaAntik çağda, canlıların damarlarında bulunduğuna ve yaşamın kaynağını oluşturduğuna inanılan havaya benzer madde, ruh, cevher.
22733pnömatikusanat. Havalı.
22734pnömatizmCanlı organizmadaki dengenin sıcaklık ve nemle oluştuğunu ve herhangi bir etkenle, sıcaklık ve nem oranlarındaki dengenin değişmesi hâlinde hastalık oluştuğunu savunan görüş.
22735pnömoartrografiEklem boşluğuna hava verilmesinden sonra görüntü alınması.
22736pnömodermaDeri altı amfizemi.
22737pnömodispnöAmfizemden ileri gelen solunum güçlüğü.
22738pnömoektazisAkciğer amfizemi.
22739pnömografiAkciğer radyogramı.
22740pnömohemorajiAkciğer kanaması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir