Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
26611soya gritiSeçilmiş, sağlam, temiz ve kabuğu soyulmuş soyadan mekanik veya çözücü işlemle yağının çoğu alındıktan sonra elde edilen % 4'ten daha fazla ham selüloz içermemesi gereken granüler bir madde.
26612soya kepeğiSoya tohumunun dışını örten ince tabakadan oluşan bir yan ürün.
26613soya küspesiSoya tanelerinden yağın alınmasıyla geride kalan, protein ve lizin bakımından zengin, metiyonin bakımından fakir, biyolojik değerliliği yüksek yem maddesi.
26614soya lesitiniSoya yağından zamksızlaştırma işlemiyle elde edilen, soya yağı gliseritleriyle birlikte lesitin, sefalin ve inositol fosfatitleri ve iz miktarlarda tokoferoller, glikozitler ve pigmentler içeren karma fosfatit.
26615soya oligosakkaritYemlerde prebiyotik olarak kullanılan katkı maddesi.
26616soya pres küspesiSoya tohumlarından yağın çoğu mekanik özütleme işlemi yoluyla alındıktan sonraki kalıp veya çipslerin öğütülmesiyle elde edilen, % 7'den daha fazla ham selüloz içermemesi gereken ürün.
26617soya proteini konsantresiYüksek kaliteli, kusursuz, temiz ve kabuğu soyulmuş soya tohumundan, yağın çoğu ve suda çözünebilir protein yapısında olmayan bileşenlerin ayrılmasıyla elde edilen ve kuru madde esası üzerinden en az % 70 protein içeren bir ürün.
26618soya samanıSoya sap ve yapraklarının saman makinesinde öğütülmesiyle elde edilen, hayvanlar tarafından sevilerek tüketilen, anti besleme faktörü olarak tripsin inhibitörü taşıyan kaba yem.
26619soya sütüBebek mamalarında ve tofu üretiminde kullanılan, soya unu ve sudan elde edilen süt benzeri ürün.
26620soya unuAyıklanmış, özürsüz, temizlenmiş ve kabuğu soyulmuş soya tohumlarından mekanik veya çözücü özütleme işlemiyle yağın çoğu alındıktan sonra, öğütülerek ince pudra durumuna getirilmiş, en çok % 4 ham selüloz içeren ürün.
26621soya unu yan ürünüSoya griti veya soya unu fabrikasyonundan ele geçen soya kabuklarından ve öğütme sonu kalıntılarından oluşan, % 13'ten daha az ham protein ve % 32'den daha fazla ham selüloz içermemesi gereken bir ürün.
26622soymaYem olarak kullanılan meyve ve tanelerin makineyle fırçalamak suretiyle kabuksuz veya zarsız, düz ve perdahlı, daha küçük taneler durumuna getirilmesi işlemi.
26623soyulmuş arpa yan ürünleriSoyulmuş (çıplak) arpa elde etme işlemi sırasında meydana gelen yan ürünler.
26624soyulmuş soya ekstraksiyon küspesiKabuğu soyulmuş soyanın yağının çoğu çözücü özütleme işlemiyle alınmasından sonra kalan pulcukların öğütülmesiyle elde edilen % 3. 3'den fazla ham selüloz içermemesi gereken ürün.
26625soyulmuş yemYulaf veya ayçiçeği tohumu gibi kabuklu tane yemlerin özel bir makineyle kabuklarının ayrılmasıyla elde edilen yem.
26626soyunmaBağlanma ve penetrasyonla hücre içerisine dâhil olan virüsün genom yapılarının serbest hâle geçtiği virüs adımı.
26627sökümPastırma yapımında, etlerin karkastan ayrılması işlemi.
26628sölomanat. Embriyoda vücut boşluğu.
26629sölozoik parazitVücut boşluğunda yaşayan parazit.
26630sölyakusanat. Karın boşluğuna ait, karna ve bağırsaklara ait olan
26631sömekTanesiz koçan.
26632söndürmeÜlkesel veya global düzeyde bir enfeksiyöz hastalığın ortadan kaldırılması, eradikasyon.
26633Sönmez koyunuSüt ve döl verimi yüksek bir koyun tipi oluşturmak ve turfanda kuzu üretiminde analık görevi yapacak koyunlar elde etmek amacıyla Tahirova x Sakız melezlemesiyle oluşturulmuş bir koyun tipi.
26634sönurozisDeli baş hastalığı.
26635sönurusİç germinal zardan çok sayıda skoleksin tomurcuklanarak oluştuğu ancak hiçbirisinin iç ikincil kistler tarafından çevrelenmediği, Taeniidae ailesinden bir sestod metasestodu, kese solucanı.
26636sözleşme görüşüBir toplumu oluşturan kişilerin, kendi aralarında bir sözleşme yaparak orada geçerli olacak ahlak sistemini kabul etmeleri esasına dayanmaktadır. Hayvan hakları bağlamında, hayvanların sözleşme kapsamına alınacak kapasitede olmadıklarından sözleşmeye dâhi
26637SpaniopsisAvustralya’da yaşayan Rhagionidae ailesinde bulunan kan emen sinek cinsi.
26638sparganaSparganozis.
26639sparganozisKedi ve köpeklerde parazitlenen genellikle Spirometra cinsi sestodların larvalarının neden olduğu, insanlara prosekoid taşıyan kopepodların bulunduğu suların içilmesi veya pleuroserkoidlerle enfekte balık, amfibia, kuş ve sürüngenlerin etlerinin çiğ veya
26640sparganumDiphyllobothrium ve Spirometra cinsi sestodların pleroserkoid larvalarına verilen ad.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir