Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
28621toksoit-antitoksoitEşit miktarlarda toksoit ve antitoksik serum içeren karışım.
28622toksokaralToxocara cinsine ait veya Toxocara cinsinin neden olduğu.
28623toksokarozisErişkinleri kedi, köpek, tilki gibi etçillerin ince bağırsaklarında bulunan, insanlarda iç organ larva göçüne neden olan Toxocara cinsi nematodların neden olduğu enfeksiyon. Köpeklerde Toxocara canis, kedilerde T. cati, sığır ve mandalarda T. vitulorum en
28624toksoplazmik korioretinitisÖzellikle konjenital toksoplasmasmozisin geç bir sonucu olarak ortaya çıkan geçici göz ağrısı, derin ağır pigmentasyonlu ilerleyici göz bozukluğuyla birlikte görme kaybı, hem makular mem de periferal retinada nekrotik lezyonlara ve posteriyör uveitise ned
28625toksoplazmik retinokoroiditisToksoplazmik korioretinitis.
28626toksoplazmik uveitisToksoplazmozsin bir komplikasyonu olarak ortaya çıkan koriyoretinitis.
28627toksoplazmozisToxoplasma gondi tarafından oluşturulan, beyin zarları ve beynin irinsiz yangısı, damar yangısı, perivasküler ödem, hücre infiltrasyonu ve beyin nekrozuyla belirgin memeli hayvanlarda, insanlarda ve kuşlarda görülen protozoon hastalığı.
28628tolazomitBirinci kuşak sülfanilüre türevi bir ilaç.
28629tolerans1. Çok hücrelilerde ilaca karşı direnç. 2. Aynı ilaçla başlangıçta sağlanan belli düzeydeki farmakolojik etkinin tekrar oluşturulması için giderek artan dozlarda ilaç kullanımı durumu.
28630tolmetinNarkotik olmayan ağrı kesici ilaçlardan, indolasetik asit türevi bir ilaç.
28631tolnaftatDermatofitlere karşı etkili, toliltiyokarbamatın naftil türevi olan ve yerel uygulanan mantarlara etkili sentetik bir madde.
28632tolonyum klorürToluidin mavisi.
28633tolu balsamıİçinde bulunan organik maddelerden dolayı refleks olarak ekspektoran etki yapan, Myroxylon balsamum ağacının çizilen gövdesinden çıkan reçine tabiatında bir madde.
28634toluenGenellikle endüstride çözücü olarak kullanılan, maden kömürü katranından elde edilen, kedi ve köpeklerin askarit ve kancalı kurtlarına etkili antiparaziter madde.
28635toluidinBakterisit etkiye sahip bir toluen türevi bileşik.
28636toluidin mavisiBiyolojik boya maddesi olarak kullanılan antiheparin bileşiği, tolonyum klorür. Doku kesitlerinde mast hücrelerinin sitoplazmik granüllerinin ortaya konmasında ve toluidin mavisi deneyinde kullanılır.
28637toluidin mavisi deneyiMukopolisakkaridozis olgularında toluidin mavisi emdirilmiş filtre kağıdının kondroitin sülfat içeren idrarla mavi renkte boyanması esasına dayanan deney.
28638tomografVücudun özel bir bölgesinde bulunan bir doku kesitine ait röntgen filmi.
28639tomografiVücudun kesitsel görüntüsünün alınabildiği X ışınlarıyla çalışan görüntüleme yöntemi. Tomografide obje sabit kalıp tüp ve kasetin eş zamanlı zıt yönlü hareketiyle kesit görüntü sağlanır, bilgisayarlı tomografi.
28640tomurcuklanma1. Omurgasız canlılarda tomurcuk meydana getirerek yapılan eşeysiz üreme. 2. Sentez adımlarını tamamlamış zarflı virüslerin çoğaldıkları hücrelerden dışarıya salınması veya bırakılması adımı.
28641Tong koyunuÇin’in yüksek bölgelerinde bulunan beyaz boynuzsuz, yapağı verimi için kullanılan ve yapağısı halı kilim yapımına uygun, kuyruğu yağlı koyun sınıfına giren, yapağı verimi düşük olan koyun ırkı.
28642tonğuzhlk. Domuz.
28643tonik kasılmalarİskelet kaslarının istem dışı az veya çok uzun süreli kontraksiyonları, tetanik konvulsiyon, tetanizm.
28644TonkinesekedisiKuzey Amerika ve Asya’dan köken alan, 1960 yılında Siyam ve Burmese ırklarının birleştirilmesiyle geliştirilmiş, Siyam’ların vücut yapısı ve Burmese’lerin etkileyici güzelliklerinin birleşmesiyle oluşmuş, tüyleri ve gözlerinin parlaklığıyla inanılmaz bir
28645tonofilamanlaranat. Ara iplikçikler.
28646tonoklonikTonik ve klonik.
28647tonometriGöz içi basıncı ölçme yöntemi ve bu amaçla kullanılan aygıt. Palpasyon tonometrisi ve indentation tonometrisi gibi çeşitleri vardır. Cihaz kornea üzerine konularak ölçüm yapılır.
28648tonsilanat. Bademcik.
28649tonsillaanat. Bademcik.
28650tonsilla faringeaanat. İki ostium pharyngeum tubae auditivae’nin arasında bulunan bademcik.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir