Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
29581uterus-ovaryum toplardamarıDöl yatağı ve yumurtalıkla ilgili toplardamar.
29582uterusta bakteriyel arınmaDoğumdan sonra ve kızgınlıkta döl yatağındaki bakterilerin savunma mekanizmasıyla temizlenmesi.
29583UTPÜridin trifosfat.
29584utrikularisanat. Kulakta utriculus ile ilgili olan
29585utrikulusanat. 1. Küçük hortum veya boru. 2. İç kulakta zar vestibulumda yer alan tek katlı yassı epitelle çevrelenmiş kabarcık veya tulumcuk.
29586UV ışınMor ötesi ışın.
29587uvabainKısa etki süreli olan bir kalp glikozidi.
29588uveaanat. 1. Üzüm tanesi. 2. Göz küresinin damar tabakası.
29589uveitisGözün orta tabakası olan uveanın yangısı. Travmalar, kimyasal maddeler, enfeksiyöz etkenler, tümörler veya immünolojik olaylara bağlı olarak biçimlenir.
29590uvulaanat. Küçük dil, dilcik.
29591uyanma dönemiHayvanların anesteziden çıkmaya başladıkları dönem.
29592uyanma odasıHayvanların anesteziden rahatça ve komplikasyonsuz olarak çıkmaları için hazırlanmış oda.
29593uyaranHücre, doku veya organların etkinliğini etkileme kapasitesine sahip herhangi bir dış değişiklik, durum veya ajan.
29594uyarı dönemiÖzellikle solunum anestezisinde aşırı hareketlerle belirgin II. devre, deliryum dönemi.
29595uyarıcı ilaçHastalık anında vücuttaki dolaşım ve solunum gibi sistemleri güçlendirmek amacıyla kullanılan doksapram, bemegrid vb. ilaç
29596uyarıcı katılan silajSilajlarda laktik asit üretimini en yüksek düzeye çıkararak yemlerin iyi bir biçimde konservasyonunu sağlamak için laktik asit bakterileri, laktobasiller, pediokoklar, streptokoklar ve mayalar gibi inokulant, selülaz, amilaz, hemiselülaz, pektinaz ve prot
29597uyarıcı postsinaptik potansiyelBir sinir hücresinde, presinaptik uçta bulunan nörotransmitter moleküllerinin postsinaptik uca erişip kendine özrgü almaçlarını uyararak burada Na+ geçirgenliğini artırarak depolarizasyon yapması eksitatör postsinaptik potansiyel, ksitatör postsinaptik po
29598uyarıcı sinapsUyarıları postsinaptik sinir hücresine geçiren sinaps.
29599uyarılan doğumYapay olarak başlatılmış doğum, teşvik edilerek uyarılarak meydana getirilmiş doğum.
29600uyarılma dönemiAnestezik ilacın beyin merkezlerinde depresif etki yaratmaya başlaması, şuur kaybı, hareketlerin istem dışı yapılması, önemli kontrol merkezlerinin etkisiz kalması sonucu aşırı hareket, çırpınma ve mırıldanma gibi belirtilerin görüldüğü dönem, eksitasyon
29601uydu hücresi1. Kas ve sinir dokusunda bulunan, sayıları yaşla birlikte azalan, doku hasarının onarımında rol oynayan, hareket edebilen, çevreye kolayca uyum sağlayabilen ve miyoblastlara dönüşebilen hücre grubu. 2. Gangliyonlardaki sinir hücre gövdelerini destekleyen
29602uydu RNAEşlenmeleri için yardımcı bir virüse gereksinimi olan küçük RNA molekülleri.
29603uydu virüsÜremesi ancak yardımcı bir virüsün katkısıyla mümkün olabilen virüs.
29604uygulamalı farmakolojiFarmakoterapi.
29605uygun hücreBir virüsün çoğalmasını destekleyen veya enfeksiyonu takiben yeni yavru virüslerin oluşumunu sağlayan hücre, permisif hücre.
29606uygun olmayan hücreVirüsün enfekte edemediği, enfekte etse bile üretimli enfeksiyon oluşturamadığı veya tam virüs çoğalmasının gerçekleşmediği hücre.
29607uygun otlatmaBir mera üzerindeki bütün vejetasyonun dayanabileceği ve önemli yem bitkisi türlerinin büyüme hızlarını ve verimliliklerini devam ettirebileceği ve mera toprağının korunacağı derecede, maksimum hayvansal ürünü üreten bir otlatma yöntemi.
29608uygunsuz baz çiftiDNA’da normal Watson-Crick çiftini oluşturmayan bir baz çifti.
29609uygunsuz baz çiftinin onarımıDNA’daki hatalı bazları onaran enzimatik bir sistem.
29610uyku hastalığıHem Afrikan tripanosomozise hem de sivrisinekler tarafından taşınan viral ensefalitise verilen ad.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir