Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
29611uykulu tay hastalığıŞigellozis.
29612uyluğun iki başlı kasıanat. Uyluk kemiğinin arka ve dış yanı boyunca uzanan, derinin hemen altındaki kas, muskulus biseps femoris.
29613uyluk atardamarıanat. A. iliaca externa'nın lig. inguinale'den a. poplitea'ya kadar olan aralıkta devamı durumundaki atardamar. Koyunda ve keçide nabzın en iyi alındığı atardamar, arterya femoralis.
29614uyluk derin atardamarıanat. A. iliaca externa'dan çıkarak spatium femorale’ye giren atardamar, arterya profunda femoris.
29615uyluk fıtkıKarın zarıyla birlikte omentum ve ince bağırsakların uyluk kemiğinin iç yüzünde bulunan uyluk kanalı içine kese şeklinde girmesi sonucu oluşan fıtık, bacak fıtkı, femoral fıtık, hernia femoralis.
29616uyluk kanalı fıtkıKarın zarının uyluk kanalı içerisine arteria femoralis boyunca kese biçiminde girmesi sonucu oluşan yapıya, omentum ve ince bağırsakların girmesi, femoral fıtık.
29617uyluk kemiğianat. İskelet kemiklerinin en büyüğü ve arka ayakta, kalça kemiğiyle kaval kemiği arasında bulunan kemik, os femoris, femur.
29618uyluk kemiği başıanat. Uyluk kemiğinin üst ucu mediyalinde bulunan ve asetabulumla eklemleşmeye yarayan küremsi oluşum, kaput ossis femoris.
29619uyluk toplardamarıanat. V. iliaca externa’nın, canalis femoralis içinde alt yönde seyreden devamı, vena femoralis.
29620uyum iyiliği testiNitel verilerde, ana kitleden seçilen örneklerin gözlenen örnek verilerinin beklenen değerlere ne kadar ve nasıl uyduğunu belirlemek amacıyla kullanılan ki-kare ve Kolmogrov-Smirnov uyum iyiliği testleri.
29621uyunçHastanın, reçetede yazılan ilaçlar hakkında hekim tarafından kendisine yapılan tavsiyelere uyma isteği ve uyma derecesi.
29622uyunçsuzlukHastanın, reçetede yazılan ilaçlar hakkında hekim tarafından kendisine yapılan tavsiyelere uymama isteği ve uymama derecesi.
29623uyuşuk1. Uyuşuklukla ilgili olan. 2. Uyuşukluk gösteren.
29624uyuşuklukÇevre ve uyarılara karşı his ve ilginin tamamen kaybolmasıyla belirgin ilgisizlik hâli, letarji.
29625uyuşukluk hastalığıŞigellozis.
29626uyutmaÖtanazi.
29627uyuz akarlarıChorioptes, Demodex, Knemidokoptes, Notoedres, Otodectes, Psoroptes ve Sarcoptes cinsleri gibi uyuza neden olan akarlar.
29628uyuz hastalığı1. Birçok kanatlı ve memelide uyuz akarlarının neden olduğu bulaşıcı deri yangısı. 2. İnsanlarda, çeşitli evcil ve yabani hayvanlarda Sarcoptes scabiei’nin neden olduğu bulaşıcı deri yangısı. Hastalık insanlarda yedi yaş kaşıntısı hayvanlarda sarkoptik uy
29629uyuz hastalığı etkenleriBelirgin deri bozukluklarına neden olan Sarcoptidae ve Psoroptidae ailesinde bulunan paraziter akarlar.
29630uzak belirtiHastalığın yerleştiği organdan uzakta lezyonla ilgili olarak biçimlenen bozukluklar.
29631uzama50 S ribozamal alt birimindeki P noktasına tutunmuş olan peptit zincirinin uzaması, elongasyon.
29632uzama faktörleriRibozomlarda protein üretimi sırasında peptit zincirinin uzamasını sağlayan özgün proteinler, EF.
29633uzamış gebelikDölütteki anatomik veya işlevsel bozukluklar nedeniyle, gebelik süresinin normalden daha uzun olması, gebeliğin uzaması, uzayan gebelik. Özellikle hipofiz ve böbrek üstü bezinde gelişim anomalileri, kalıtsal nedenler veya bitkisel zehirler nedeniyle en ço
29634uzatmaDoğuma yardım sırasında bükülü olan baş veya bacak gibi yavru kısımlarının düzeltilme işlemi, ektensiyon.
29635uzayan diöstrüsSiklik kısraklarda özellikle geçiş dönemlerinde gebe olmamasına rağmen siklik korpus luteumun kalıcı duruma geçmesi sonucu biçimlenen diöstrüs süresinin uzaması.
29636uzayan gebelikUzamış gebelik.
29637uzun burunlu sığır bitiSığırlarda parazitlenen kan emen bit türü, Linognathus vituli.
29638uzun süreli besiBuzağılık döneminden yeni çıkmış erkek danaların kullanıldığı, hayvanların 15–18 aylık iken kesim olgunluğuna geldiği, elde edilen etler lezzetli, gevrek, sulu ve yağ oranı uygun, yedi aydan fazla süren besi.
29639uzun terminal tekrarlarGenom yapıları üzerinde bulunan ve replikasyonun kontrolünde görev aldıkları düşünülen nükleotit dizilimleri, LTR.
29640uzunluğuna arkadan gelişDoğum sırasında yavrunun uzun ekseni boyunca, arka ayaklarla doğum kanalına gelişi, longitudinal posteriyör presentasyon.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir