Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
29761üridinBir pirimidin bazı olan urasilin riboz şekerine bağlanmasıyla oluşan nükleosit.
29762üridin difosfatUrasil, riboz ve iki fosfat grubu kapsayan nükleotit, UDP.
29763üridin monofosfatUrasil, riboz ve bir fosfat grubu kapsayan nükleotit, üridilat, UMP.
29764üridin trifosfatUrasil, riboz ve üç fosfat grubu kapsayan nükleotit, UTP.
29765ürik asitPrimatlar, dalmaçya ırkı köpekler, sürüngenler, kanatlılar ve bazı böceklerde pürin katabolizmasının son ürünülitik asit.
29766ürik asit ve ürat taşlarıGenellikle çok sayıda, sert, eşmerkezli tabakalı, sarıdan esmere değişen renkte, yuvarlak biçimli, çapı 5 santimetre’yi geçmeyen, amonyum ürat, ürik asit ve fosfatta, sodyum ürattan oluşan idrar torbasında yerleşen taşlar.
29767ürikazKaraciğerde bulunan ürik asidi allantoine katalize eden bakır içeren enzim, ürat oksidaz.
29768ürikotelikKanatlılarda ve sürüngenlerde fazla amonyağın azot metabolizması son ürünü olarak ürik asit biçiminde atılımı.
29769ürikotelik hayvanlarAmino azotu başlıca ürik asit biçiminde atan kanatlı ve sürüngenler.
29770ürikozisDamla hastalığı.
29771ürikozüriHiperürikozüri.
29772ürikozürik ilaçÜrik asit atılımını artıran ilaç.
29773ürinaanat. Sidik.
29774ürinalizisİdrar tahlili, analizi. İdrarın kimyasal ve mikroskobik tahlili.
29775ürinaryusanat. Sidiğe ait, işemede görevli, idrarla ilgili olan
29776ürinasyonİşeme, idrar çıkarma.
29777ürinerİdrarla ilgili, idrar bulunduran.
29778üriner boşlukBowman kapsülünün viseral ve pariyetal tabakaları arasındaki boşluk.
29779üriner inkontinensİdrarı tutamama.
29780üriner kistİdrar kisti.
29781üriner obstruksiyonİdrar yolları tıkanması.
29782üriner retensiyonİdrar tutulması.
29783üriner şistosomozisSchistosoma haematobium’un neden olduğu kan işeme gibi semptomlarla ayırt edilen idrar torbası yangısı, endemik hematüri, genitoüriner şistosomozis, şistosomozis hematobiya.
29784ürinojenözİdrarlı, idrar yapan, idrar kökenli.
29785ürinomİdrar kisti.
29786ürinometreİdrarın özgül ağırlığının ölçülmesinde kullanılan malzeme, dansitometre.
29787ürinometriİdrarın özgül ağırlığının ürinometreyle ölçülmesi.
29788ürinoskopiİdrarın endoskopla incelenmesi.
29789ürinözİdrarlı veya idrara ait, idrara benzer.
29790üripoziİdrar içme.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir