Ruh Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
1981Z. B. değişmezliğiDeneklere belirli zaman aralıklarıyle aynı anlak ölçeği uygulandığında elde edilen sonuçların yaklaşık olarak birbirine benzer durumda olması.
1982zaman algısıRuhsal bir sürecin hızı, zaman içindeki yeri, görünüş düzeyi açılarından süresini kavramak.
1983zedelenme göstergesiBir ölçer bataryasında beyni zedelenmiş kişileri ayırt etmek amacı ile düzenlenmiş bir değerlendirme yöntemi.
1984zehirlenmeZehirli nesnelerin kana karışması yüzünden baş gösteren hastalıklı belirtiler.
1985zeigarnik etkisiBitirilmeden kesintiye uğratılan işlerin adının, bitirilenlerinkinden daha iyi anımsandığını gösteren deneysel sonuç.
1986zenginleştirilmiş algıİm, simge ya da açık ve kesin olmayan uyaranları kişinin değer ve gereksinmelerinin etkisiyle gerçekte olandan daha güçlü, renkli ya da ayrıntılı olarak algılaması.
1987zorlanımKişinin eğilim ve isteğine uymayan iş ve davranışlarına zorlanması ya da bu özellikteki davranışları göstermesi.
1988zorlanımlı kişiBuluncunun (vicdan) sesine, toplumun ölçü ve dileklerine uymak için aşırı çaba gösteren, uysal, görevlerine düşkün, çalışkan kişi.
1989zorlanımlıkUygunsuz olmasına karşın belirli bir davranışı yinelemek ve önleme gücünü gösterememe.
1990zorlanmaHerhangi bir varlığa uygulandığı zaman gerginlik ve düzen bozukluğu yaratan, çok güçlü olunca da yapı ve görevlerde köklü değişme ve çöküntülere yol açan güç.
1991zorlanma ölçeriÖlçerin sorunları ile birlikte giden koşulların, deneği önemli coşkusal gerilimler içine düşürdüğü bir ölçer. (Sorunlar çoğu zaman başarılamaz niteliktedir.)
1992zorlayıcıDavranışları uygunsuz ve yersiz olmasına karşın bunları yapmak için önüne geçilmez bir iç zorlanım duyan kişi.
1993Zöllner yanılsamasıBirbirine koşut olan iki çizgiden birisi keskin çizgilerle bir yana, ötekisi de karşı yana doğru sonuçlandığında, koşut çizgilerin birbirinden uzaklaşmakta olduğu yanılsamasını yaratan bir deney.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir