Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü - XML
Edebiyat ve Söz Sanatı terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
871yenicil deyim veya yenicillikYeni olarak meydana getirilen veya yeni bir anlamda kullanılan kelime yahut deyim.
872yer birliğiBir sahne eserinde olguların aynı yerde veya hiç olmazsa aynı şehirde olmasını gerekli gösteren eski Yunan tiyatro kuralı.
873yergelikÇoğu politika üzerine olmak üzere yazılan, şiddetle yerici kısa yazı.
874yergiBirinin veya bir şeyin kusurlu taraflarını acı, batıcı ve alaycı bir dille anlatan yazı (YERGİLİ, Satirique YERGİ SÖYLEVİ, Invective).
875yergili romanÇevreyi ve çevredeki olguları anlatırken zamanın töresini yeren roman.
876yergimsi övgü(Söz sanatı terimi) ilk bakışta yerer gibi görünen sözlerle övme.
877yerindelik(Söz sanatı terimi) Kullanılan kelime ve deyimlerin tam yerine uygun olmak üzere seçilmiş olması.
878yerindesizlik(Söz sanatı terimi) Kullanılan kelimelerin, deyimlerin yerinde olmaması hali.
879yeterce uyakBir sesli ile ondan sonra gelen bir sessizden ibaret olan uyak.
880yetizlemeİçinde fikir meselelerine değgin bir konunun uzun uzun incelenip açıklandığı yazılı bir sergileme. (Yetizlemek, tetkik ve ikmal etmek anlamınadır.)
881yıkımBir sahne eserinde çözülüşü tamamlıyan acıklı olgu.
882yıldalıkOlayları, aralarındaki bağlantılardan bahsetmeksizin, yalın bir şekilde ve tarih sırasiyle kaydetmekle yetinen eser. (YILDALIKÇI, Vakanüvis, Annaliste).
883yıldırı(Söz sanatı terimi) Bazı felâketlerin gelebileceğine işaret ederek dinleyicilere korku aşılama.
884yıllıkYılda bir çıkan ve son yılın her çeşit olaylarını kaydeden eser.
885yineleme(Söz sanatı terimi) Bir cümle içinde veya arka arkaya gelen cümlelerde bir kelime veya bir parçanın tekrarlanması. “Çal sevdiğim, çal güzelim, çal meleğim çal!” - T. Fikret. (bk. Baş yinelemesi, Deyi yinelemesi, Son baş yinelemesi veya Zincirleme, Son yin
886yofu(yo-fu)(Çince) Çalgı çalınarak okunan bir çeşit Çin koşuğu.
887yoksul uyakSadece bir sesliden ibaret bulunan uyak.
888yorumlamakBir metnin karanlık görülen anlamının ne olabileceğini belirtmek. (YORUM, YORUMLAMA Interprétation YORUMCU, Interprête).
889yönenme(Söz sanatı terimi) İfade arasında, muhatap yoksa sözü bir muhataba, varsa başka birine yöneltme (YÖNENMEK, Apostropher).
890yummacaBir şeyin niteliklerini kapalı bir şekilde vererek onun ne olduğunu sormak esasına dayanan bir çeşit bilmece.
891yüksek komediIra ve töre türlerini kapsıyan komedi.
892yükselen kertelemebk. Kerteleme.
893yürüyüşBir edebiyat eserinde olguların gidişi.
894zaman birliğiBir sahne eserinde olguların bir gün içinde olmasını gerekli gösteren eski Yunan tiyatro kuralı.
895zamandaşçılıkSahnede aynı zamanda iki olayın gösterilmesi veya kişilerin açık konuşmalarından başka, gizli düşüncelerini de ayrı bir tarzda anlatmaları temeline dayanan yeni tekniğe göre eser yazma çığırı.
896zamane hastalığıRomantik devrinde konu olarak alınan, insanların o zamanki karamsarlık ve kötümserlik hali.
897zâtül-metâli(Divan edebiyatı terimi) Birkaç matlâı olan kaside.
898zayıf yarım adımbk. Yarım adım.
899zengin uyakBir sesliden başka, onun başında veya sonunda bir sessiz bulunan uyak.
900zenitçilikİzlenimcilik sonrasının Yugoslavya'daki şekli.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir