Amerika Birleşik devletleri Ulusal Parkları
ABD içinde ki ulusal parkların koordinatları, kuruluş tarihleri, Yüz ölçümleri ve diğer bilgiler


IDEYALETULUSAL PARK ADIKOORDİNATLARIKURULUŞ TARİHİYÜZ ÖLÇÜMÜ(KM2)AÇIKLAMA
1MaineAcadia Ulusal Parkı44.35°K 68.21°B26.02.1916 00:00:00192* "Mount Desert Adası" ve diğer sahile yakın adalarla birlikte, Acadia Parkı ABD'nin Atlas Okyanusu sahillerindeki en yüksek dağını, granit dorukları, okyanus sahillerini, ormanlık alanları ve gölleri kapsamaktadır. Tatlı sular, haliçler, ormanlar ve gelgil olayında açığa çıkan alanlar habitatları bulunmaktadır.
2Amerikan SamoasıAmerikan Samoası Ulusal Parkı14.25°G 170.68°B31.10.1988 00:00:00* En güneyde bulunan bu ulusal park üç Samoa adasını kapsar. İçinde mercan resiflerini, yağmur ormanlarını, volkanik dağları ve beyaz kum plajları bulundurur. Bu parkta "uçan tilki yarasalar", , boz sula türü kuşlar, deniz kaplumbağaları ve 900 tür balık bulunmaktadır.
3UtahArches Ulusal Parkı38.68°K 109.57°B12.11.1971 00:00:00310* Bu parkda 2000'den daha fazla sayıda kumtaşı kayadan oluşan doğal kemer bulunmaktadr. Çöl ikliminde bu doğal yapılar milyonlarca yılda erozyon ile ortaya çıkmıştır. Parkdaki kurak arazide sert toprak tabakaları, toprak dolu doğal çukurlar, ve su toplayan doğal havzalar doğa hayatının idame edilmesine amil olmaktadırlar. Diğer jeolojik formasyonlar arasında peribacası tipde kayadan sütunlar, sivri kuleler ve dikey yüzgeç şekilli kayalar bulunmaktadır.
4Güney DakotaBadlands Ulusal Parkı43.75°K 102.50°B10.11.1978 00:00:00982,4* Bu parkda masa dağ tipi kayalık tepeler, sivri doruklar, kuleler ve "Prairie " tipi geniş otluk alanlar bulunmaktadır. Oligosen jeolojik döneminden kalma dünyada en zengin fosil yatakları da bu parkdadır. Bizon, Amerika yaban koyunu, kara ayaklı gelincik, ova tilkisi türü hayvanlar bu parkta yaşayan vahşi canlılar arasındadır.
5TexasBig Bend National Park29.25°K 103.25°B12.06.1944 00:00:003242* ABD-Meksika sınırı olan Rio Grande Nehri'nin yaptığı bir kıvrımdan isimlendirilmiştir. Bu park Chihuahuan Çölü'nü de ihtiva eder. Sınırları içinde çok türde kretase ve tersiyer jeolojik dönemlerden kalma fosiller ve yerli Amerikalı'lardan kalma kültürel küçük sanat eserleri kalıntıları da bulunmaktadır.
6FloridaBiscayne Ulusal Parkı25.65°K 80.08°B28.06.1980 00:00:00700* Bu park Biscayne Körfezi'nde Florida Keys takımadalarının kuzey ucunda bulunmaktadır. Parkda dört birbiriyle yakın ilişkili ekosistem bulunmaktadır: mangrov ormanları, Körfez, Keys takımadaları ve mercan resifleri. Parkda korunan hayvan türleri arasında Karayip manatisi, Amerika timsahı, çeşitli türde deniz kaplumbağası ve doğan kuşu vardır.
7UtahBryce Kanyonu Ulusal Parkı37.57°K 112.18°B28.02.1928 00:00:00145* Bryce Kanyonu Paunsaugunt Platosu'nda bulunan devesa bir doğal Amfitiyatro şeklindedir. Bu amfi şekilli arazi içinde erozyonla ortaya çıkmış olan yüzlerce peribacası şeklinde yüksek sütun şeklinde "Hoodoo" adı verilen kaya formasyonları bulunmaktadır. Bu arazilere önce yerli Amerikalılar yerleşip yaşamışlardır. Sonradan Utah'a kaçan Avrupa asıllı Mormon mezhebi mensupları da gelip yerleşmişlerdir.
8ArizonaBüyük Kanyon Ulusal Parkı36.06°K 112.14°B26.02.1919 00:00:004779* Büyük Kanyon Kolorado Nehri tarafından çok derin olarak kazılmış olup 446 km uzunlukta 1,6 km ye kadar derinlikte ve 25 km.ye kadar genişlikte bir kanyondur. Kolorado Platosu'nda milyonlarca yıl nehir suları tarafından kazılması sonucu ile çok renkli yan duvarları olan kanyonlar ve büyük kayalık masa dağları ortaya çıkmıştır.Bu ulusal park 1979'den itibaren UNESCO Dünya Mirasları listesinde bulunmaktadır.
9Kuzey KarolinaBüyük Smoky Dağları Ulusal Parkı35.68°K 83.53°B15.06.1934 00:00:002109* Büyük Smoky Dağları Apalaş Sıra Dağları'nın bir kısmiıdır. Büyük Smoky Dağları silsilesinde çok değişik rakımlı tepeler bulunmaktadır. Bu dağlarda 400 türde omurgalı hayvan, 100 türde ağaç ve 5000 çeşit türde bitki bulunmaktadır. Bu parkda en popüler turistik faaliyet sırtçantalı trekking ve yürüyüş olmaktadır. Parkda 1.300 km'yi aşan toplam uzunlukta yürüyüş patikası bulunmaktadır. Bunlar arasında ABD'nin doğu içlerinden geçen 3.500 km uzunlukta olan Apalaş Yürüyüş Patikası'nın 110 km'lik bir kısmı Büyük Smoky Dağlar Ulusal Parkı'ndan geçmektedir. Diğer enteresan turistik faaliyetler tatlısu balığı avcılığı, uzun menzilli ata binme ve parkda bulunan 80 tane kadar tarihsel binayı ziyaret etmektir.Bu ulusal park 1983'den itibaren UNESCO Dünya Mirasları listesinde bulunmaktadır.
10UtahCanyonlands National Park38.2°K 109.93°B12.09.1964 00:00:00366* Bu parkdaki araziler jeolojik dönemlerde Kolorado Nehri, Green Nehri ve bunlara katılan nehir dalları tarafından erozyona uğratılmış ve kanyonlar, fay hatlarında grabenler ve büyük masa dağlar ortaya çıkmıştır. Bu doğa özellikleri park arazisini üç bölgeye bölmektedir. Parkda peribacası tipi kayadan sütunlar ve sanki bir doğa heykeltraşı tarafından kazılmış kayalardan oluşan doğa özellikleri bulunmaktadır. Ayrıca bu parkda antik Anasaziler halkından kalma arkeolojik kalıntılar da bulunmuştur.
11UtahCapitol Reef Ulusal Parkı38.20°K 111.17°B18.12.1971 00:00:00976* Bu parkda bulunan Waterpocket Fold 160 km uzunluğunda yeraltına yönelik olarak bükülmüş jeolojik monoklinal fay hattı olup bu ieolojik formasyonda yeryüzünün üstüste olan jeolojik tabakaları açıkça görülebilmektedir. Bu parkdaki diğer doğa özellikleri peribacası tipte, monolitik sütunlar kumtaşından oluşmuş yarlar ve kubbe şekilde kayalıklar, kubbeli Amerikan Kongre Binası'nı andırdığı için parka "Capitol" adı verilmiştir.
12New MexicoCarlsbad Mağaraları Ulusal Parkı32.17°K 104.44°B14.05.1930 00:00:00188* Carlsbad Mağaraları sisteminde 117 tane mağara bulunmakta ve bu mağaralar ve bağlayan dehlizlerin tüm toplam uzunluğu 190 km'yi aşmaktadır. Bu mağaralardan "Big Room (Büyük Oda)" adı verilenini hemen hemen 1.200 m. büyüklüğūndedir. Bu mağaralar sisteminde 400.000 kadar Tadarıda brasiliensis türünde yarasa ve 16 değişik türde de hayvan bulunmaktadır. Bu parkın yerüstü kısmında Chihuahuan Çölü ile "Rattlesnaka Springs (Çıngıraklı Yılan Kaynağı)" adlı akarsu bulunmaktadır.Bu ulusal park 1995'den itibaren UNESCO Dünya Mirasları listesinde bulunmaktadır.
13KaliforniyaChannel Adaları Ulusal Parkı34.01°K 119.42°B05.03.1980 00:00:001009* Güney Kaliforniya sahilleri açıklarında bulunan 8 Kaliforniya Channel Adası'ndan 5 tanesindeki doğal alanlar bu park ile korunma altına alınmıştır. Sahil ve adalar etrafındaki sığ deniz ekolojisini de korumak hedefiyle bu parkın toplam alanın yarısı su alanı olmaktadır. Bu adalarda Amerikalarda emsali bulunmayan bir Akdeniz ekosistemi bulunmaktadır. Bu parkda sayısı 2.000'i aşan kara hayvan ve bitki türleri bulunmaktadır. Bunlardan 145 tanesi sırf bu adalarda bulunan çok nadir türlerdir. Beyaz Avrupalılar Amerika'ya ulaşmadan önce Çumaşlar adlı bir yerli Amerikalı kabile bu adalara yerleşmişti.
14AlaskaClark Gölü Ulusal Parkı ve Koruma Bölgesi60.97°K 153.42°B02.12.1980 00:00:0013881* Clark Gölü yakınlarında 4 aktif yanardağ bulunmaktadır. Bunlar arasına Redoubt Yanardağı da dahildir. Park arazisinde üç tane sıradağ silsilesi birbirine düğümlenmektedir. Bunlar yanında nehirler, buzullar ve şelaleler bulunmaktadır. Ayrıca bir tarafta gayet bariz kutupsal tundra arazisi ve diğer tarafında ılıman iklim ağaçlarını ihtiva eden bir yağmur ormanı vardır.
15Güney KarolinaCongaree Ulusal Parkı33.78°K 80.78°B10.11.2003 00:00:0088* Bu park Congaree Nehri üzerinde olup, Kuzey Amerika'da nehir taşma arazilerinde bulunan günümüze kalmış olan insan eli değmemiş ormanların en büyük kısmını kapsamaktadır. Bu parkda bulunan bazı ağaçlar ABD'nin doğusunda bulunan en yüksek ağaçlardır. Bu bataklık park ortasından " Boardwalk Loop" adı verilen sualtındaki toprağa çakılmış tahta kütükler üzerine yapılıp bataklık ortasında su üzerinde yürüme ve gozümleme yapma imkanı sağlayan tahtadan yürüyüş patikası geçmektedir.
16OhioCuyahoga Vadisi Ulusal Parkı41.24°K 81.55°B11.10.2000 00:00:00134* Bu park Cuyahoga Nehri'nin iki tarafında uzanmaktadır. Parkda şelaleler, tepeler, yürüyüş patikaları ve geçmişteki kırsal yaşayışı göstermeye çalışan sergiler bulunmaktadır. "Ohio ve Erie Kanalı Mavna Çekme Yolu Yürüyüş Patikası" 18. yüzyılda yapılan bu kanalın kenarında bulunan katırlarla kanal mavnası çekme yolu üzerindedir. Bu parkda çok sayıda tarihî evler, köprüler ve diğer tarihî yapılar vardır. Bu parkda ek olarak güzergahı manzaralı arazilerden geçen bir dar demiryolu hattı bulunmaktadır. Bu hat üzerinde ișletilen istim lokomotif çekişli servisler ziyaretçilere bir eski tren yolculuğu hakkında bilgi ve pratik tecrübe kazandırmaktadır.
17KaliforniyaDeath Valley Ulusal Parkı36.24°K 116.82°B31.10.1994 00:00:0013451* Mojave Çölü'nün bir parçası olan Death Valley ABD'de en sıcak, en düşük rakımlı ve en kuru mevkiidir. Yapılan gözlemlerde maksimum ısının 54 °C'i aştığı kaydedilmiştir. Rakımı (deniz altında) -86 m olan Badwater Havzası Kuzey Amerika'nın en düşük rakımlı mevkiidir. Eskiden bu mevkinin dünyada en düşük rakımlı mevki olduğu sanılmaktaydı ama 2001'de sona eren bir araştırma sonunda Arjantin'de bulunan "Laguna de Carbon" mevkinin dünya batı yarıküresienin en düşük rakımlı noktası olduğu belgelenmiştir. Batı Amerika fay hattının batık olan graben kısmında bulunan Death Valley vadisinde 1.000 değişik türde bitki bulunmaktadır. Bu parkda ayrıca jeoloji özellikler olarak kuru tuz gölü düzlükleri, su kaynakları ve dik kenarlı yüksek masa dağlar bulunmaktadır.
18AlaskaDenali Ulusal Parkı ve Koruma Bölgesi63.33°K 150.50°B26.02.1971 00:00:0019121* Denali Ulusal Parkı'nın ortasında, Kuzey Amerika kıtasının en yüksek zirvesi bulunan McKinley Dağı bulunmaktadır. Bu parkda bulunan McKinley Dağı ve "Alasaka Sıradağları"'nın diğer zirvelerinin alt yamaçları buzullar ve tayga tipi ormanlar ile kaplıdır. Bu parkda bulunan ilgiçekici vahşi hayvanlar arasında Kuzey Amerika boz ayısı, Dall yaban koyunu, ren geyiği ve kurt vardır. Denali'ye tek bir karayolu ulaşmaktadır ve bu yol "Wonder Gölü" kenarından geçmektedir,
19FloridaDry Tortugas Ulusal Parkı24.63°K 82.87°B26.10.1992 00:00:00249* "Dry Tortugas Ulusal Parkı" Florida Keys Takım Adaları'nın batısında bulunan 11 kumsallık adadan oluşmaktadır. Bu parkda bir adada bulunan "Fort Jefferson Kalesi" batı yarıküresinde bulunan en büyük tuğladan yapılmış binadır. Bu parkın diğer ilgi çeken yanı deniz habitatıdır. Parkın deniz kısmında mercan resifleri ve birçok kazaya uğramış batık gemi bulunmaktadır. Bu parka karayolu ile ulaşım bulunmamaktadır ve ulaşım ancak ufak uçakla veya deniz vasıtası ile yapılmaktadır.
20FloridaEverglades Ulusal Parkı25.32°K 80.93°B30.05.1947 00:00:005660* Everglades ABD'de bulunan en büyük Subtropikal iklimli vahşi doğa alanıdır. Bu parkdaki mangrov ekosistemi ve denizsel haliçde 26 korumalı hayvan ve bitki turu yaşamaktadır. Bu korunan türler arasında Florida panteri, Amerika timsahı ve Karayip manatisi anılabilir. Bu genellikle bataklık parkda bulunan bazı bataklık kısımlar insanlar tarafından kurutulmuş ve geliştirilmiştir. Bu "geliştirilmiş" arazilerin tekrar doğal duruma restore edilip tekrar bataklık doğa ekolojisine dönüştürülmesi için özel projeler uygulanmaktadır.Bu ulusal park 1979'den itibaren UNESCO Dünya Mirasları listesinde bulunmaktadır.
21AlaskaGates of the Arctic Ulusal Parkı ve Koruma Bölgesi67.78°K 153.30°B02.12.1980 00:00:0029405* Bu ulusal park ABD topraklarında, Alaska'da, en kuzeyde bulunan parktır. Brooks Sıradağları ekolojisini ve doğasını korumak için kurulmuştur. Bu parkda hiçbir ziyaretçi tesisi bulunmamaktadır. Bu park arazilerinde Alaska yerlisi yerli Amerikalılar yaşamaktadır. Bunlar 11.000 yıldır bu arazilerde yerleşmişler ve yaşama şartları boş arazilerle ve ren geyiği arasında bir dengeli doğal yaşayış sağlamalarına dayanmaktadır.
22MontanaGlacier Ulusal Parkı (Waterton Glacier Uluslararası Barış Parkı bölümü)48.80°K 114.00°B11.05.1910 00:00:004100* Bu park bir Kanada Ulusal Parkı olan Waterton Lakes Ulusal Parkı ile birlikte Waterton Glacier Uluslararası Barış Parkı'nı oluşturmaktadır. Bir ABD ulusal parkı olarak bu parkta yalçın Rocky Dağları dorukları altından bulunan 26 buzul ve 130 tane isimlendirilmiş göl ve gölet bulunmaktadır. Bu parka dahil olan Rocky Dağlar kısmı jeolojik zamanlarda "yukarı-itici-fay" hattı olarak ortaya çıkmış olup buralarda bulunan tortul kayaçlar içinde proterozoik devir'den kalma dünyada en zangın fosil yatakları bulunmaktadır.Bu ulusal park 1995'den itibaren UNESCO Dünya Mirasları listesinde bulunmaktadır.
23AlaskaGlacier Bay Ulusal Parkı ve Koruma Bölgesi58.50°K 137.00°B02.12.1980 00:00:0013043* Bu ulusal park çok sayıda denize inen buzullar, dağlar ve fiyordlar ihtiva eder. Parkta bulunan ılıman iklim ağaçlıklı ormanlarda ve bu körfezin kıyılarında Kuzey Amerika boz ayısı, dağ keçileri, kartallar, balinalar ve foklar bulunmaktadır. 1784'de George Vancouver tarafından yapılan ilk keşif-araştırma sırasında körfezin tümü buz ile kaplı iken o zamandan beri buzullar ve buzlar 105 km geri çekilmiştir.Bu ulusal park ABD'de bulunan Wrangell–St. Elias Ulusal Parkı ve Koruma Bölgesi ile Kanada'da bulunan ulusal parklar olan Kluane ile Tatshenshini-Alsek birlikte 1993'den itibaren UNESCO Dünya Mirasları listesinde bulunmaktadır.
24WyomingGrand Teton Ulusal Parkı43.73°K 110.80°B26.02.1929 00:00:001245* "Grand Teton Dağı" Teton Sıradağları silsilesi içinde en yüksek rakımlı zirvedir. Parkda bulunan Jackson Hole derin vadisi, etrafındaki yüksek zirveleri yansıtan "piedmont gölleri", tabanları yabani kokulu otluklarla kaplı, buzullar tarafından kazılmış olan gayet derin vadilerden birden yükselen kayalık zirveler bu parkın zengin doğasındadır.
25NevadaGreat Basin Ulusal Parkı38.98°K 114.30°B27.10.1986 00:00:00312* Bu park Nevada'da bulunan Wheeler Zirvesi etrafında olan Büyük Havza'nın bir kısmını kapsamaktadır. Bu parkta çok uzun ömürlü olan ve hatta 5.000 yıllık "Balfourianae" ("bristle pine") türünde bu arazilere has çam koruları bulunmaktadır. Ek olarak ilgi çeken buzul taşları kalıntılarından moren tepeler ve düzlükler ve kireçtasından Lehman Mağaraları bu parkda görülebilir. Etrafta yerleşke olmadığı için gece gökyüzü bu parkda ABD'nin en karanlık gökyüzü olduğu bildiririlir. Parkda yaşayan nadir hayvan türleri arasında Townsend'in büyük-kulaklı yarasası, Amerika antilobu ve Bonneville ustura alabalığı (Boneville Cutthroat Trout) bulunmaktadır.
26KoloradoGreat Sand Dunes Ulusal Parkı ve Koruma Bölgesi37.73°K 105.51°B13.10.2004 00:00:00164* Bu parkda, yükseklikleri 230 m'ye ulaşan, Kuzey Amerika'daki en yüksek kumullar bulunmaktadır. Bunlar Rio Grande Nehri'nin San Luis Vadisi içine kum yığması nedeni ile meydana gelmişlerdir. Kumulluk bölge yakınlarında yüksek otluklu meralar, çalılıklı araziler ve ıslak bataklıklar da bulunmaktadır. Park'da ayrıca alpin gõller, altı tane rakımı yaklaşık 3.900 m'yi aşan dağ dorukları ve eski ormanlar da vardır.
27TexasGuadalupe Dağları Ulusal Parkı31.92°K 104.87°B15.10.1966 00:00:00349* Bu park içinde Texas'da en yüksek rakımlı zirve olan Guadalupe Zirvesi, batı Amerika'nın içlerine has olan "bigtooth (büyükdiş)" akçaağaç'larla dolu olan ve çok güzel manzaraları bulunan McKittrick Kanyonu Chihuahuan Çölü'nün bir kısmı ve jeolojik Permiyen döneminden kalma geniş fosil yatakları bulunur.
28KoloradoGunnison'un Black Kanyonu Ulusal Parkı38.57°K 107.72°B21.10.1999 00:00:00124* Park Kambriyen öncesi jeolojik dönemden kalma koyu renkte dik duvar gibi yanları olan "Gunnison Nehri" kanyonunu dörtte birine koruma sağlamaktadır. Kanyonda, bu nehirin gayet çok meyıllı yatağı olduğu için, hızlı akan beyaz köpüklü nehirde sala binme sporu çok popülerdir. Kanyonun dik duvar şeklideki kenarlarında kaya tırmanma sporu yapılmaktadır. Kanyonun "black (siyah)" ismi çok dik duvarlı dar kanyonun duvarlarına gün ışığının yetişmemesi ve böylece şist ve gnaysdan duvarların çok kere gölgede kalıp "siyah" renkli oldukları intibaını vermesindendir.
29HawaiiHaleakala Ulusal Parkı20.72°K 156.17°B01.08.1916 00:00:00117* Hawaii'de Maui Adası'ndaki Haleakala Dağı'dadır. İki kısımdan oluşur. Haleakkala zirvesi yanında çok geniş bir krater ve bunun içinde çok sayıda kül konileri bulunmaktadır. Bu dağ yamaçlarında "Hummer'in Korusu" adlı mevkide nadir olan ağaçlar büyümektedir. Hawaii'ye has olan ve bir zamanlar neslinin tükeneceğinde korkulan Hawaii kazı bu yamaçlarda yaşamaktadır. Parkın ikinci kısmı olan dag yamaçları ve "Kipahulu Sahili" kısmındaki akarsu kenarında birçok tatlısu göleti bulunur. Bunlar içinde yaşıyan nadir ve avlanılan tatlısu balıkları vardır. Bu ulusal park ABD'de en nadir olup nesli tükenmelerinden korkulup sıkı koruma altına alınmış canlı türlerini ihtiva etmektedir.
30HawaiiHawaii Yanardağlar Ulusal Parkı19.38°K 155.20°B30.03.1905 00:00:001309* Bu park Hawaii'nin Big Island (Büyük Ada)'sında bulunmaktadır. Park, dünyada en çok volkanik faaliyet gösteren iki yanardağını, Kilauea Yanardağı ve Mauna Loa Yanardağı'nı ihtiva eder. Bu parkda deniz seviyesi ile 4.000 m rakım arasında çok değişik ekosistemi bulunmaktadır.Bu ulusal park 1987'den itibaren UNESCO Dünya Mirasları listesinde bulunmaktadır.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir