English - Turkish And Turkish - English Sentences
English - Turkish Sentence Translation on Voscreen and Duolingo application


IDEnglishTurkish
301It runs though it's weary.O, yorgun olduğu halde koşar.
302There is no lack of effort.Gayret eksikliği yok.
304She is in her own world now.O şimdi kendi dünyasındadır
305We know whose it is.Biz onun kimin olduğunu biliyoruz.
306I know whose son you areBen senin kimin oğlu olduğunu biliyorum.
307The writing is excellent.Yazı Harika
308I feel like seeing the cityCanım şehri görmek istiyor
309I saw him running.Ben onu koşarken gördüm
310Seeing you makes me happy.Seni görmek beni mutlu ediyor.
311I did not hear you calling.Ben senin aradığını duymadım
312A couple more! Birkaç tane daha!
313Is she the lady of the house?Evin hanımı o mu?
314We agree on this point.Biz bu noktada anlaşıyoruz.
315It is less than we need. (That is less than we need)O bizim ihtiyacımız olandan daha az.
316That is good humor.O iyi şaka (espri)
317Since  then her behavior is excellent.O zamandan beri onun davranışı harika.
318I do not like black humorBen kara mizah sevmem
319I am responsible for your behavior.Ben senin davranışından sorumluyum.
320She is too serious for humor.O şaka için fazla ciddidir
321The king had found peaceKral huzur bulmuştu
322I tried to avoid conflict.Anlaşmazlıktan kaçınmayı denedim.
323Good, we are going to assume that you are you.İyi, biz senin sen olduğunu farz edeceğiz.
324She is in her own world now.O şimdi kendi dünyasındadır.
325Are you going to help us or not?Sen bize yardım edecek misin etmeyecek misin?
326You take care of yourselfKendine iyi bak.
328It has not rained much todayBugün pek yağmur yağmadı.
329There is always a bigger fishHer zaman büyük bir balık vardır. 
330Make a wish!Dilek Tutun!
331How big is the distanceMesafe ne kadar?
332At what speed does it run?  O hangi hızda koşar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir