English - Turkish And Turkish - English Sentences
English - Turkish Sentence Translation on Voscreen and Duolingo application


IDEnglishTurkish
727May the force be with you. - Let the power be with you.Güç seninle olsun.
728Do not use too much force.Çok fazla kuvvet kullanmayın.
730Entering the numbers are bad.Numaraları girmek kötüdür.
731I do not like basketball at all.Ben basketbolu hiç sevmem.
732Everything he said was trueOnun dediği her şey doğruydu.
733What he had written was true.Onun yazmış oldukları doğruydu.
734Stop looking at me like that.Bana öyle bakmayı bırakın.
736When is the delivery?Teslimat ne zaman olur?
737None is smaller than yours.Hiçbiri seninkinden daha küçük değil.
738You are in better shape than me.Sen benden daha formdasın.
739 Read what you wantİstediğini oku.
740It is hard to finish that work in one day.O işi bir günde bitirmek zordur.
741They tell us who they are.Onlar bize kim olduklarını söylerler.
742I know where I am.Ben nerede olduğumu biliyorum.
743It has not rained much today.Bugün pek yağmur yağmadı.
744He speaks as if he knew the secret.O sanki sırrı biliyormuş gibi konuşur.
745I want her near me.Ben onu yakınımda istiyorum.
746Have I not paid you today?Ben sana bugün para ödemedim mi?
747You had taken my placeSen benim yerimi almıştın.
748i said nothing.Ben hiç bir şey demedim.
749Do you have anything to add?Sizin ekleyecek bir şeyiniz var mı?
750I will take a look.Ben bir bakacağım.
751I have never felt this happy.Ben hiç bu kadar mutlu hissetmedim.
752We were saying something.Biz bir şey diyorduk.
753We mix everything starting with the egg.Yumurtadan başlayarak biz her şeyi karıştırırız.
754Were you thinking of me?Sen beni mi düşünüyordun?
755I have your TV.Sizin televizyonunuz bende.
756It is of great importance.Onun çok önemi var. - Çok önemli.
757I have a doubt in my mind.Benim aklımda bir şüphe var.
758Where and with whom?Nerede ve kiminle?

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir