English - Turkish And Turkish - English Sentences
English - Turkish Sentence Translation on Voscreen and Duolingo application


IDEnglishTurkish
791He is not there yet.O henüz orada değil.
792The battle against time begins.Zamana karşı savaş başlıyor.
793I believe more in diet than in drugs.Ben ilaçlardan daha çok diyete inanırım.
794In search of new information.Yeni bilgi arayışında.
795I have read almost every one of her books.Ben onun neredeyse her kitabını okudum.
796The French are like them.Fransızlar onlar gibidir.
797The prince listens to the king.Prens kralı dinler.
798I need to achieve that objective.O hedefe ulaşmam lazım.
799He will have found the documents by the time he finds the bag.Çantayı bulana kadar, belgeleri bulmuş olacak.
800Use them whenever you want.Ne zaman istersen onları kullan.
801How blue the sky is!Gökyüzü nasıl da mavidir!
802I have known him for two months.Ben onu iki aydır tanıyorum.
803We have known each other for years.Biz birbirimizi yıllardır tanıyoruz.
804Where is my advertisement?Benim reklamım nerede?
805I like to exercise.Ben egzersiz yapmayı severim.
806We agree on this point.Bu noktada katılıyoruz.
807We go into the water.Biz suya gireriz.
808It is hard to finish that work in one day. O işi bir gün içinde bitirmek zordur.
809Who do you visit?Sen kimi ziyaret edersin?
810The fish jumps out of the water.Balık sudan dışarı fırlar.
811He beat someone else yesterday.O dün başkasını dövdü.
812This is the village that my father was born in. - This is the village in which my father was born.Bu benim babamın doğduğu köy.
813Yeah, I do get that all the time.Evet bunu hep söylerler.
814It's up to you honey, Whatever you wanna do.Sana kalmış tatlım. Ne istersen yap.
815The inclination is clear., The trend is clear.Eğilim açıktır.
816Not all the reviews were positive.Bütün eleştiriler olumlu değildi.
817The trend is clear.Eğilim bellidir. - Eğilim açıktır.
818All day it's not rained. - It has not rained all day.Bütün gün yağmur yağmadı.
819I am taking the food home.Ben yemeği eve götürüyorum
820Today it has not rained much. - It has not rained much today.Bugün pek yağmur yağmadı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir