Selçuklu Sultanları - XML
Selçuklu sultanlarının hayatları ile ilgili bilgiler. Saltanatta kaç yıl kaldığı, hayatları, ailesi hakkında bilgilerin olduğu ve yaklaşık doğum ve ölüm zamanları hakkında bilgiler bulunmaktadır.


IDSultan İsmiBabasıAnnesiDoğumuVefatıSaltanatıAçıklama
1Selçuk BeyDukak Subaşı960960 - 1009 Okumak için tıklayınız
2Tuğrul BeyMikail9904 Eylül 10631037 - 1063Okumak için tıklayınız
3Alp ArslanÇağrı Bey 102915 Aralık 10721063 - 1072Okumak için tıklayınız
4MelikşahAlp Arslan16 Ekim 10921072 - 1092Okumak için tıklayınız
5I. MahmudMelikşahTerken Hatun10871092 - 1093Okumak için tıklayınız
6Berkyaruk MelikşahZübeyde Hatun108026 Subat 11051094 - 1105Okumak için tıklayınız
7Muhammed TaparMelikşah10821105 - 1118Yeğeni Müizzeddin Melikşah'tan sonra Bağdad'da Selçuklu tahtına çıktı. Bağdad'da hüküm sürmesinden dolayı Selçuklu hanedanının başı olarak sayılıyordu ama Horasan'da hüküm süren kardeşi Sultan Ahmed Sencer daha büyük bir güce sahipti. 1107'de Halep atabeyi Rıdvan'la birlik olup Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıçarslan'la çarpıştı (Musul Savaşı). I. Kılıçarslan savaşı kaybederek öldü. Muhammed Tapar 1118'de öldü ve yerine II. Mahmud geçti. Ancak Ahmed Sencer Selçuklu dünyasının en kuvvetli hükümdarı olarak hüküm sürmeye devam etti.
8Ahmed SencerMelikşahTerken Hatun10858 Mayıs 11571118 – 1153Okumak için tıklayınız
9I. Kılıç Arslan (Anadolu Selçuklu)Kutalmışoğlu Süleyman Şah10791092 – 1107Okumak için tıklayınız
10Melikşah I. Kılıç Arslan1107 – 1116Okumak için tıklayınız
11I. Rükneddin MesudI. Kılıç Arslan10951116 – 1156Okumak için tıklayınız
12 II. Kılıç ArslanI. Rükneddin Mesud11131156 – 1192Okumak için tıklayınız
13I. Gıyaseddin Keyhüsrev II. Kılıç Arslan1192 – 1196 • 1205 – 1211Okumak için tıklayınız
14II. Süleyman Şah II. Kılıç Arslan1196 –1204II. Kılıç Arslan 1186'da ülkesini 11 oğlu arasında paylaştırdı. Ne var ki, daha kendisi hayattayken oğulları arasında veliahtlık mücadelesi başladı. 1192'de II. Kılıç Arslan'ın ölümünden sonra oğullarından I. Gıyaseddin Keyhüsrev tahta çıktı. Ama 1196'da tahtını ağabeyi II. Süleyman Şah'a bırakmak zorunda kaldı. II. Süleyman Şah'ın en büyük başarısı Erzurum'u alarak Saltukluların varlığına son vermek oldu. 1204'te öldüğünde Anadolu Selçuklu Devleti'ni yeniden eski gücüne ulaştırmıştı. Malatya'yı ele geçirdi. Gürcülerle yapılan savaşta başarısız oldu.
15 III. Kılıç Arslan II. Süleyman Şah1204 – 1205III. Kılıç Arslan babasının 1204'te ölümü üzerine çocuk yaşta Konya'da tahta çıktı. Tahta çıktığı sırada Dördüncü Haçlı seferi İstanbul'u ele geçirmiş ve İstanbul'da Latin İmparatorluğu'nu kurmuştu. Babası tarafından tahttan indirilmiş olan amcası I. Gıyaseddin Keyhüsrev Türkmenlerin desteğiyle III. Kılıç Arslan'ı tahttan inmeye zorladı. Danişmendli Türkmenleri Isparta Kalesini aldılar. Sonunda 1205 yılında I. Gıyaseddin Keyhüsrev tahtı ele geçirdi. III. Kılıç Arslan ve maiyetini Gevele Kalesinde yaşamaya mecbur bıraktı. III. Kılıç Arslan orada öldü.
16 I. İzzeddin KeykavusI. Gıyaseddin Keyhüsrev1211 – 1220Okumak için tıklayınız
17 I. Alâeddin KeykubadI. Gıyaseddin Keyhüsrev11921220 – 1237Okumak için tıklayınız
18 II. Gıyaseddin Keyhüsrev I. Alâeddin Keykubad1237 – 1246Okumak için tıklayınız
19II. İzzeddin Keykavus II. Gıyaseddin Keyhüsrev1246 – 1260Okumak için tıklayınız
20 IV. Kılıç Arslan II. Gıyaseddin Keyhüsrev1249 – 1265Okumak için tıklayınız
21III. Gıyaseddin Keyhüsrev IV. Kılıç Arslan1265 – 1282III. Gıyaseddin Keyhüsrev babası IV. Kılıç Arslan'ın Moğollar tarafından idam edilmesi üzerine çocuk yaşta tahta çıktı. Tahta çıktığında artık Anadolu Selçuklu Devleti tamamen Moğolların egemenliği altına girmişti. Anadolu'da artık ne Moğol ne de Selçuklu egemenliğini tanımayan beylikler ortaya çıkmaya başlamıştı. 1277 yılında Memlük sultanı Baybars Anadolu'yu istila etti ve Selçukluları kendine bağladı. Ancak Memlükler uzun süre Anadolu'da kalamadılar ve egemenlik tekrar Moğolların eline geçti. III. Gıyaseddin Keyhüsrev 1282 yılında Moğollar tarafından idam edildi. Artık son derece zayıflamış olan Anadolu Selçuklu tahtına amcasının oğlu II. Gıyaseddin Mesud (II. İzzeddin Keykavus'un oğlu) geçti.
22II. Gıyaseddin MesudII. İzzeddin Keykavus1282 – 1284 • 1284 – 1293 • 1294 – 1301 • 1303 – 1307 Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. İzzeddin Keykavus'un oğludur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğolların egemenliği altında hüküm sürdüğü bu dönemde dört defa tahta çıkmış, her seferinde kardeşinin oğlu olan III. Alaeddin Keykubad'la yer değiştirmiştir. II. Gıyaseddin Mesud 1308'de Konya'da öldüğünden Anadolu Selçuklu Devleti yıkılmıştır.
23III. Alâeddin Keykubad1284 – 1284 • 1293 – 1294 • 1301 – 1303Okumak için tıklayınız

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir