Mehmet Akif Ersoy Eserleri
Mehmet Akif Ersoy' a ait tüm eserlerin türleri, adları ve açıklamaları


IDTürAdiAciklama
1NazımSafahat Birinci Kitapİçinde 44 manzumevardır. Toplamı 3 000 dize kadardır. Konularını toplumun acı çeken çeşitli kesimlerinden, hürriyet, istibdat gibi siyasal olaylardan, şairin mistik duygularından ve bu dünyevi vazifelerden almaktadır.
2NazımSafahat İkinci KitapSüleymaniye Kürsüsünde Süleymaniye Camii'ne giden iki kişinin söyleşilerini içeren bir başlangıçla kürsüde Seyyah Abdürreşit İbrahim'i konuşturan uzun bir bölümden oluşmaktadır. 1 000 dizedir.
3NazımSafahat Üçüncü KitapHakkın Sesleri Toplumsal felaketler karşısında insanları uyarmak için gerçek İslami mesajı yansıtmaktadır. Toplamı 500 dize tutan 10 parça manzumedir. Manzumelerde Akif, partizanlığa, umutsuzluğa, ırkçılığa ve ateizme çatmaktadır.
4NazımSafahat Dördüncü KitapFatih Kürsüsünde İki arkadaşın Fatih yolundaki konuşmalarını içeren bir bölümle, Fatih Camii Kürsüsü'ndeki vaizin konuşması olarak verilen uzunca metni içermektedir. 1 800 dizedir. Toplumsal ve siyasal bir yergidir. Tembellik, gerilik ve batı mukallitleri hedef alınmıştır.
5NazımSafahat Beşinci KitapHatıralar Tümü 1 600 dizedir. Manzumelerde toplumsal felaketler karşısında Allah'a yakarılmakta, İslamiyeti gerektiği gibi ve geri kaldığı için tembel halk ve aydınlar suçlanmakta, Akif'in gezdiği yerlerdeki izlenimleri anlatılmaktadır.
6NazımSafahat Altıncı KitapAsım 2 500 dizelik tek parçadan meydana gelmektedir. Savaş vurguncuları, köylülerin durumu, geçmişe bakış anlayışı, eğitim-öğretim, medrese, ırkçılık, batıcılık, gençlik gibi birçok konu üzerinde durmakla birlikte, Akif'in gerçek görüşünü temel alır. Hocazade(Akif) ile Köse İmam arasında karşılıklı konuşmalar biçiminde geliştirilmiştir.
7NazımSafahat Yedinci KitapGölgeler Akif'in 1918-1933 yılları arasında yayımlanmış manzumelerini içermektedir. Bunların toplamı bir kısmı kıta olmak üzere 41'dir. Manzumelerin üçü ayet yorumu olarak kaleme alınmıştır. Yazdıkları dönemin Akif üzerindeki etkilerini yansıtmaktadır.
8NazımSon SafahatÖlümünden sonra, damadı Ömer Rıza Doğrul tarafından Akif'in basılmamış şiirleri bir araya getirilerek bu ad verilmiş ve 1943'teki toplu basımın sonuna konmuştur. 16 manzumedir ve birçoğu kıtadır. Safahat'ın daha sonraki basımlarında Son Eserleri başlığı altında verilmiştir. M.Ertuğrul Düzdağ'ın tertip ettiği 8. Basımda bunlara 11 yeni manzume eklenmiştir.
9NazımSafahat (Toplu Basım) 6 Safahat'ın ve Son Safahat'ın yeni harflerle toplu basımıdır. Ömer Rıza Doğrul tarafından basıma hazırlanmış, bir mukaddime, indeks ve önsöz konulmuştur.
10Nesirİttihat Yaşatır, Yükseltir, Tetrika Yakar ÖldürürMehmet Akif ile Aksekili Ahmet Hamdi Bey'in, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Şehzadebaşı Kulübü'nde yaptıkları birer konuşma Mev'aziz-I Diniye Birinci Kısım adıyla bastırılmıştır. Buradaki 54-60. Sayfalar Mehmet Akif'in konuşmasını kapsamaktadır.
11NesirKastamonu'da Nasrullah Kürsüsü'ndeAkif'in Kastamonu Nasrullah Kürsüsü'nden yaptığı konuşmasıdır. Akif, Sevr Anlaşması'nı anlatmaktadır.
12NesirKur'an'dan Ayetler ve NesirlerÜç bölümlük eserin birinci bölümünde Kur'an Tefsirleri, ikinci bölümde Milli Mücadele döneminde yazılmış üç tefsiri ile Kastamonu ve ilçelerindeki vaazları üçüncü bölümde ise edebiyat yazıları, hasbihalleri yer almaktadır.
13NesirMehmet Akif Ersoy ( Safahat ve İstiklal Marşı Şairi), Kur'an -I Kerim'den Ayetler (Meal-Tefsir)- Mev'izeler (Balkan Harbi'nde-Milli Mücadele'de)Hazırlayan: Suat Zühtü Özalp. Birinci kısımda Akif'in yorumladığı ayetlerin Kur'an yazısı ve Latin harfleriyle okunuşu, meali ve tefsiri veriliyor. Bunların sayısı 32'dir. İkinci kısım da sekiz konuşma vardır. Bunlardan üçü Balkan Savaşı yıllarında yapılmıştır. Zağanos ve Nasrullah Camiileriyle Kastamonu ve ilçelerindeki konuşmalarından oluşur.
14NesirMehmet Akif, İstiklal Marşı Şairimizin İstiklal Harbindeki VaazlarıHazırlayan: Hasan Boşnakoğlu
15NesirBabanzade Ahmet Naim, Profesör Abbas Mahmut Akkad, Mehmet Akif: İman ve AhlakHazırlayan: Süleyman Fahir
16NesirMehmet Akif Ersoy HutbelerSadeleştiren: Maruf Evren
17ÇeviriMüslüman KadınıMısırlı Ferid Vecdi'den tercüme edilmiştir.
18ÇeviriHanoto'nun (Hanotaux) HücmunaMuhammed Abduh'un İslami Müdeafaası Fransız Dışişleri Bakanlarından Hanotaux, yazdığı bir makalede, İslamın medeniyeti kabule elverişli olmadığını ileri sürmüş, Muhammed Abduh da buna bir cevap vermiştir. Akif'in bu çevirisi, daha sonra kitap haline getirilmiştir.
19Çeviriİçkinin Hayat-ı Beşerde Açtığı RahnelerAbdülaziz Çaviş'ten çevrilmiştir.
20ÇeviriAnglikan Kilisesi'ne CevapAbdülaziz Çaviş'ten tercüme edilmiştir. Kitap ayrıca Hazreti Ali'nin Bir Devlet Adamına Emirnamesi adıyla da Mehmet Akif'in çevirisinden yayımlanmıştır.
21ÇeviriMehmet Akif KülliyatıHazırlayan İsmet Hakkı Şengüler. Akif'in çevirilerine ayrılmıştır.
22ÇeviriOraniKamil Flamaryon'dan
23ÇeviriHadika-i FikriyyeFerit Vecdi'den
24ÇeviriMüslümanlıkla MedeniyetFerit Vecdi'den
25ÇeviriMedeniyet-i İslamiye Tarihi'nin Hataları(Şiblinnumani'den) Corci Zeydan tarafından yazılan Medeniyet-i İslamiye Tarihi adlı eserin hatalarını
26ÇeviriAsr Suresi TefsiriMuhammed Abduh'dan
27ÇeviriAlemi İslam Hastalıkları ve ÇareleriMuhammed Abduh'dan
28ÇeviriMüslümanlık Fikir ve Hayata Neler Bahşetti?Abdülaziz Çaviş'ten
29ÇeviriKavmiyet ve Din, İslam ve MedeniyetAbdülaziz Çaviş'ten
30ÇeviriEsrar-ül Kur'an(Abdülaziz Çaviş'ten) Bu eserin çoğu bölümünü Mehmet Akif Ersoy tercüme etmiştir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir