Matematik Terimleri Sözlüğü - XML
Matematik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1711öntıkız küme1. E Hausdorff ilingesel doğrusal uzayı verildiğinde, üzerindeki her bir büyükçe süzgeç birer Cauchy süzgeci olan (...) altkümesi. Anlamdaş. tümel sınırlı küme. 2. Bir düzgün uzayda, altuzay düzgünlüğüne göre bir öntıkız uzay olan altküme. Anlamdaş. tümel sınırlı küme.
1712önülE kümesi üzerinde bir B bağıntısı verildiğinde bir (…) öğesi için, (…)koşulunu gerçekleyen (…) öğesi. Karşılaştırınız. ardıl.
1713örgüsel benzeryapı dönüşümüE, F örgüleri verildiğinde, her (…)koşullarını gerçekleyen (…)dönüşümü.
1714örneklemBir topluluğun sonlu bir altkümesi.
1715örnekleme kuramıÖrneklemeleri konu edinen sayımbilim kuramı.
1716örteli gönderimbk. örten gönderim.
1717örten gönderimf (A) =B eşitliğini gerçekleyen f : (…) gönderimi, Anlamdaş. üzerine gönderim, örtev II, üzertim, örtevli gönderim.
1718örtev Iİki öbek arasında örten benzeryapı dönüşümü.
1719örtev IIbk. örten gönderim.
1720örtüX kümesinin bir A altkümesi için, bileşimi A yı örten kümeler takımı.
1721örtük işlevx öğesini y ye bağlayan kural F(x,y)=0 biçimindeki bir denklemle verilen işlev. Karşılaştırınız. belirtik işlev.
1722örtük türevlemex bağımsız ve y bağımlı değişken olmak üzere F(x,y)=0 denklemi verildiğinde, bu denklemde her iki değişkene göre türev alarak elde edilen eşitlikten y' türevini çekip alma.
1723örtüş uzayıX yol bağlantılı ve yerel yol bağlantılı uzayı verildiğinde, aşağıdaki koşulu gerçekleyen X yol bağlantılı ve yerel yol bağlantılı uzayı ile p : (…) sürekli gönderiminden oluşan (X,p) sıralı ikilisi : Her bir (…) öğesinin, (…) nun yol bileşenleri p altında U ya ilingesel eşyapılı olacak biçimde bir U yol bağlantılı açık yöresi vardır.
1724öteleme dönüşümüDüzlemde (uzayda) (…)olarak tanımlanan ilgin dönüşüm.
1725özdeğişmez işlevBir doğrusal dönüşümler öbeğine göre, karmaşık düzlemde bir D alanında f nin ucayları dışında çözümsel olan ve söz konusu öbek içindeki her bir T dönüşümü için (…) olduğunda f(T(z))=f(z) eşitliğini gerçekleyen f tekdeğerli işlevi
1726özdeş uzambiçimlerbk. eşleşik uzambiçimler.
1727özdeşleme ilingesiX ilingesel uzayı ile (…)örtep işlevine göre, Y kümesi üzerinde oluşan sonal ilinge. Örnek. Klein şişesi, Möbius şeridi.
1728özdeşlik dönüşümübk. özdeşlik işlevi.
1729özdeşlik gönderimibk. özdeşlik işlevi.
1730özdeşlik ilkesi(…) ya da SaS biçimindeki önermelerin geçerliliğini dile getiren usbilim ilkesi.
1731özdeşlik işleviBir E kümesi için I : (…)olarak tanımlanan işlev. Anlamdaş. birim işlev, özdeşlik gönderimi, özdeşlik dönüşümü, birim dönüşüm.
1732Özdeşlik öğesibk. birim öğe.
1733özdevrinik işleçH bir Hilbert uzayı olmak üzere, her (…)için = eşitliğini sağlayan (…)işleci.
1734özek Ibk. bakışım özeği, benzerlik özeği, ağırlık özeği, eğrilik özeği.
1735özek IIBir E öbeksisi için, E kümesinin özekleyicisi. Simgesi : Ö(E), C(A).
1736özeksel açıKöşesi bir çemberin özeği olan açı.
1737özeksel bakışımBir uzambiçimde özek noktasına göre bakışım.
1738özeksel izdüşümDurgan bir 0 özeği ile durgan bir A düzlemine göreceli olarak, 0 özeğinden ve uzambiçimin gezgin bir A noktasından geçen doğrunun (…) düzlemini kestiği A' noktalarının oluşturduğu konbiçim.
1739özeksel noktaBir S çizeçli yüzeyi üzerindeki bir L durgan çizeci için, L ile (…)iken L' değişken çizecinin ortak dikmesinin L üzerindeki ayağının ereyde ulaştığı nokta.
1740özel çözüm1. Çözüm kümesinin öğelerinden biri. 2. Bir türetik denklemin genel çözümündeki değiştirgelere verilen özel değerlere karşılık gelen çözümden elde edilen çözüm.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir