Matematik Terimleri Sözlüğü - XML
Matematik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2401yatık yuvakÜreteçleri tabanlarına dik olmayan yuvak.
2402yay bağlantılı uzayDilemsel (…)noktaları için x noktasını y ye bağlayacak biçimde bir yay varlayan X ilingesel uzayı.
2403yay bileşenibk. yol bileşeni.
2404yay uzunluğuBir yayın eğri uzunluğu.
2405yaysal ölçüYay uzunluğunun yarıçapa oranı.
2406yedigenYedi kıyısı olan çokgen.
2407yer değeriBelirli bir tabana göre sayıtlamada, sayıtların bulundukları basamağa göre belirledikleri birim sayısı, örn. 34,2 sayısı için 2 sayıtı 2/10 birime, 4 sayıtı 4 birime, 3 sayıtı 30 birime eşittir.
2408yerel bağlantılı uzayHer bir noktasının bağlantılı kümelerden oluşan bir temel yöreler dizgesi var olan ilingesel uzay.
2409yerel çıkaç değeriA bir açık küme olmak üzere, f (...)işlevi ile (...)noktası verildiğinde, (...) in bir yöresindeki her (...)eşitsizliği gerçeklenecek biçimde (...)sayısı. Anlamdaş. göreceli çıkaç değeri.
2410yerel dışbükey dolaysız toplam(…) yerel dışbükey uzaylar takımı olmak üzere, (…)gömevlerinin tümünü sürekli kılan ilingelerin en küçük üst sınırı ile donatılmış (…)dolaysız toplamı.
2411yerel dışbükey uzayHer bir noktasının dışbükey kümelerden oluşan bir temel yöreler dizgesi var olan ilingesel doğrusal uzay.
2412yerel dolamYalnızca bir büyükçe özleği var olan değişmeli dolam.
2413yerel eşyapı dönüşümüG,H ilingesel öbekleri için, G deki birim öğenin bir yöresinden H deki birim öğenin bir yöresi üzerine ilingesel ve öbeksel yapıları koruyan eşyapı dönüşümü.
2414yerel eşyapılıAralarında bir yerel eşyapı dönüşümü varlayan
2415yerel eşyapılı ilingesel öbeklerAralarında bir yerel eşyapı dönüşümü kurulabilen iki ilinligesel öbek.
2416yerel ineç değeri(…)Anlamdaş. göreceli ineç değeri.
2417yerel Öklit uzayıHer bir noktası (...)de bir açık kümeye ilingesel eşyapılı olan bir yöre varlayan ilingesel uzay. Anlamdaş. çeşitlem. (…)
2418yerel sınırlı ilingesel doğrusal uzaySıfırın bir sınırlı yöresi var olan ilingesel doğrusal uzay.
2419yerel som ilingeBir E Riesz. uzayı üzerinde, E bir ilingesel doğrusal uzay olacak biçimde sıfırın som kümelerden oluşan, bir yerel tabanı var olan ilinge.
2420yerel sonlu takımX ilingesel uzayı verildiğinde, her bir (…)için sonlu sayıda olanı dışında tüm (…)damgalan için (…)olacak biçimde x in bir V yöresi var olan (…)altkümeler takımı.
2421yerel tabanbk. temel yöreler dizgesi.
2422yerel tıkız uzayHer bir noktasının bir tıkız yöresi var olan Hausdorff uzayı.
2423yerel yay bağlantılı uzayHer (…) öğesi ve x in her bir U yöresi için x in her bir U yöresi için x in, (…) olduğunda f(0)=y, f(l)=z, f([0,l])(…)koşullarını gerçekleyen bir f : [0,1] (…) sürekli işlevi var olacak biçimde bir V yöresi varlayan X ilingesel uzayı.
2424yeterli koşul(…)gerektirmesinde q önermesine göre p önermesi.
2425yetkin kümeBir ilingesel uzayda, hiçbir yalıtık noktası var olmayan kapalı altküme.
2426yetkin oyutHer bir sonlu genişlemesi birer ayrılabilir genişleme olan oyut.
2427yetkin sayıKendisi dışında tüm çarpanlarının toplamına eşit olan doğal sayı. Örnek. 1.2.3=6=1+2+3.
2428yığılma kümesibk. türetilmiş küme.
2429yığılma noktasıBir ilingesel uzayın bir A altkümesi için, her bir delik yöresi A ile kesişen nokta.
2430yılan eğrisiDikdörtgenel konaçlara göre denklemi (…)olan düzlemsel eğri.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir