Matematik Terimleri Sözlüğü - XML
Matematik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2431yıldız eğrisiDört köşe noktası var olan iç çembereğrisi.
2432yıldızıl küme(…)de ya da dilemsel bir doğrusal uzayda bir P noktası için, içindeki her bir noktayı P ye bağlayan doğru parçası söz konusu kümenin içinde kalan altküme.
2433yinelemeli çözümYinelemeli süreç aracılığıyla elde edilen çözüm.
2434yinelemeli diziİlk birkaç terimi verildikten sonra genel terimi önceki terimlerine bağlı olarak tanımlanan dizi. Örnek. Fibonacci dizisi.
2435yinelemeli süreçİstenen sonuç ya da sonuçları ardışık işlemlerle giderek sonuca yaklaşacak biçimde elde etme süreci.
2436yinelemeli tümlevBirden çok değişkene bağlı bir işlevin belirli bir bölgede tümlevini almak için, sırayla, her bir değişkene göre ayrı ayrı tümlevlerinin alınmasıyla ekle edilen tümlev.
2437yinelge ilintisiArdışık nicelikleri işlencelemeye yarayan bir uziş.
2438yinelgen işlevlerSonlu sayıda işlem, işlenceleme ya da uziş ile elde edilebilen işlevler.
2439yinelgen işlevler kuramıYinelgen işlevleri konu edinen uzbilimsel uzbilim kuramı.
2440yirmilik sayı dizgesiGerçek sayıların gösteriminde taban olarak 20 yi kullanan sayı dizgesi.
2441yirmiyüzlüYirmi yüzü olan çok yüzlü.
2442yoğun kümeX ilingesel uzayında Â= X eşitliğini gerçekleyen A altkümesi.
2443yoğunluk işleviBir ölçüme göre tümlevi gene bir ölçüm olan işlev. Anlamdaş. sıklık işlevi, a. bk. olasılık işlevi.
2444yoğuşum noktasıBir ilingesel uzayın bir A altkümesi için, x in her yöresi A kümesinin sayılamaz çoklukta öğesini içeren x noktası.
2445yol bağlantılı kümeX ilingesel uzayı verildiğinde dilemsel iki a, (…) öğesi için a noktasından b noktasına giden ve (…)kapsamasını gerçekleyen bir (…) yolu varlayan A altkümesi.
2446yol bağlantılı uzayKendisi bir yol bağlantılı küme olan ilingesel uzay.
2447yol bileşeniBir ilingesel uzayda verilen bir noktayı kapsayan en büyük yol bağlantılı altküme. Anlamdaş. yay bileşeni
2448yozlaşımBir işlecin iki gizlevinin gizdeğerlerinin eşitliği.
2449yozlaşım kertesiBir işledin gizdeğerleri birbirine eşit olan gizlevlerinin sayısı.
2450yöndeş açılarÇaprazın ayrı uçlarında ve aynı yanlarında oluşan birisi iççapraz, ötekisi dışçapraz iki açı.
2451yönel çarpım(…)olarak tanımlanan yöney. Simgesi : a x b . Anlamdaş. çapraz çarpım, yöneysel çarpım.
2452yönelti açıları1. Düzlemde bir doğru için, bu doğrunun artı X-ekseni ile yaptığı en küçük artı yönlü açı. 2. Uzayda bir doğru için, bu doğrunun artı konaç eksenleriyle yaptığı artı yönlü açılar, Anlamdaş. doğrultu açılan.
2453yönelti eşdikmelikleriUzayda bir doğru için, yönelti açılarının eşdikmelikleri.
2454yöneltili türev(…)Anlamdaş. yönlü türev.
2455yönetti1. Düzlemdeki bir doğru için, bu doğrunun eğim açısı. 2. Uzaydaki bir doğru için, eksenlerin artı yönleriyle doğru arasındaki açılardan her biri. 3. Bir eğri için, eğrinin teğetinin yöneltisi.
2456yöney alanı1. Her bir noktasına, başlangıcı bu nokta olan bir yöney karşılık getirilen uzay alanı. 2. Bir M türetik katmanlı uzayı için, (…)cebirinin türetim dönüşümü.
2457yöney cebiriYöneyleri konu edinen cebir dalı.
2458yöney değerli işlevbk. yöney işlevi.
2459yöney işleviDeğer kümesi yöneylerden oluşan bir küme olan işlev. Anlamdaş. yöney değerli işlev.
2460yöney örgüsübk. doğrusal örgü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir