Ayaktopu (Futbol) Terimleri Sözlüğü - XML
Ayaktopu (Futbol) terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
541yayınmaDoğrultulu bir ışınımın bir ortamdan geçerek ya da bir yüzeyden yansıyarak uzaysal dağılışının değişmesi ve birçok doğrultulara yayılması.
542yayınma çarpanı(ikincil bir kaynağın)İkincil kaynak, yüzeyine dik bir biçimde gelen ışıkla aydınlatıldığında, yüzeye dik doğrultuyla 20 ve 70 derecelik açılar yapan doğrultularda ölçülen ışıklılıkların aritmetik ortalamasının, yüzeye dik doğrultuyla 5 derecelik açı yapan doğrultuda ölçülen ışıklılığa oranı.
543yayınma göstergesiBağıl ışık yeğinliğini ya da bağıl ışıklılığı gösteren vektörleri, ikincil bir kaynağın bir yüzey parçacığından ya da bir yarı saydam oylum parçacığından başlayıp, bütün doğrultulara taşıyarak elde edilen yüzey. Bu terim, söz konusu parçacığa dik bir düzlemde aynı biçimde elde edilmiş bir eğriyi de anlatır.
544yeğinlik dağılış eğrisiIşık kaynağından geçen bir düzlem içinde ışık yeğinliğini, verilmiş bir doğrultuyla yeğinlik vektörünün yaptığı açı foksiyonunda gösteren, genelikle kutupsal (polar) eğri.
545yeğinlik dağılış yüzeyiBaşlangıç noktaları aynı, büyüklükleri ışık kaynağının aynı doğrultudaki yeğinliğiyle orantılı olan vektörlerin uçlarının geometrik yeri.
546yer indisiKullanma çarpanının belirlenmesinde oylum boyutlarını hesaba katmaya yarayan sayı ya da harf.
547yutma çarpanıCismin yuttuğu ışık akısının aldığı ışık akısına oranı.
548yutma (yutulma)Işınım erkesinin, madde ile ara etki sonucu, başka bir cins erkeye dönüşmesi.
549yutma (yutulma) katsayısıBir ortamın sonsuz ince bir katının iç yutma çarpanının, bu katın kalınlığına bölümü.
550yutuculukBir ortamın, bu ortamın sınırlarının hiç bir etkisi olmamak koşulu ile, birim kalınlığının iç yutma çarpanı.
551yüksek basınçlı cıva buharlı lambaİçinde, çalışma sırasında yaklaşık olarak bir atmosfer basınç olan, flüorışıl maddeyle kaplanmış (bazen da kaplanmamış) cıva buharlı lamba.
552yüksek yeğinlikli kömür yayı lambasıYay alevinin ışık yayımına katkısı olacak biçimde özellikle yüksek akım gücüyle çalışan kömürlü yay lambası.
553yüzeyi biçimli camYüzeyi biçimli ya da düzensiz camlar için kullanılan genel terim.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir