Diccionario Alemán-Español


IDAlemánEspañol
94261Verknappungraréfaction
94262verkneifendispenser, en faire son deuil
94263verknitternchiffonner
94264verknöchernencroûter, s'ossifier
94265verknotennouer
94266verknüpfenassocier, relier, joindre
94267Verknüpfunglien, relation, raccourci
94268Verknüpfungspunktnœud
94269verkochtcuit
94270verkörperninterpréter, incarner, personnifier
94271Verkörperungincarnation, personnification
94272verköstigennourrir
94273Verköstigungnourriture
94274verkokencokéfier
94275verkommenperdu, déchu, dégradé
94276Verkommenheitdéchéance
94277verkomplizierencomplexifier
94278verkorkenboucher
94279verkostendéguster
94280Verkosterdégustateur
94281Verkosterindégustatrice
94282Verkostungdégustation
94283verkraftensupporter
94284verkrampfencrisper, convulser
94285verkrampftcoincé, tendu
94286Verkrampfungcrispation
94287verkrümmtcrochu, crochue
94288verkrüppelnestropier
94289verkrüppeltinfirme, estropié
94290Verkümmernétiolement

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir