Milli Eğitim Bakanlığı Birimleri
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı Birimleri


IDNoMilli Eğitim bakanlığı birimleriWeb Sayfası Linki
11Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğühttp://abdigm.meb.gov.tr/
22Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğihttp://basinmus.meb.gov.tr/
33Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığıhttp://bidb.meb.gov.tr/
44Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğühttp://dhgm.meb.gov.tr/
55Din Öğretimi Genel Müdürlüğühttp://dogm.meb.gov.tr/
66Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğühttp://hbogm.meb.gov.tr/
77Hukuk Müşavirliğihttp://hum.meb.gov.tr/
88İç Denetim Birimi Başkanlığıhttp://icden.meb.gov.tr/
99İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğühttp://ikgm.meb.gov.tr/
1010İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığıhttp://iedb.meb.gov.tr/
1111Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğühttp://mtegm.meb.gov.tr/
1212Ortaöğretim Genel Müdürlüğühttp://ogm.meb.gov.tr/
1313Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğühttp://oyegm.meb.gov.tr/
1414Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğühttp://odsgm.meb.gov.tr/
1515Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğühttp://orgm.meb.gov.tr/
1616Özel Kalem Müdürlüğühttp://www.meb.gov.tr/meb/ozelkalem/
1717Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğühttp://ookgm.meb.gov.tr/
1818Rehberlik ve Denetim Başkanlığıhttp://rdb.meb.gov.tr/
1919Strateji Geliştirme Başkanlığıhttp://sgb.meb.gov.tr/
2020Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığıhttp://ttkb.meb.gov.tr/
2121Temel Eğitim Genel Müdürlüğühttp://tegm.meb.gov.tr/
2222Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğühttp://yegitek.meb.gov.tr/
2323Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğühttp://yyegm.meb.gov.tr/

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir