İhtisas Komisyonları
Genel İletişim Bilgileri, Görev/Ünvan, Telefon, Faks, E-Posta


IDADI SOYADIGÖREVİ/UNVANITELEFON  FAKS         E-POSTA
1Ahmet İYİMAYA Adalet Komisyonu Başkanı 420 53 23 - 420 53 24420 53 22
2Burhan KUZU Anayasa Komisyonu Başkanı 420 53 20 - 420 53 21420 53 38
3Oya ERONAT Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı 420 61 16 - 420 61 17420 53 83
4Erol KAYA Çevre Komisyonu Başkanı 420 53 25 - 420 53 26420 53 32
5Ahmet Berat ÇONKAR Dışişleri Komisyonu Başkanı 420 53 33 - 420 53 36420 53 37
6Gönül Bekin ŞAHKULUBEY Dilekçe Komisyonu Başkanı 420 63 32 - 420 63 33420 53 65
7İçişleri Komisyonu Başkanı 420 63 96 - 420 63 97420 53 51
8İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı 420 56 44 - 420 56 45420 53 94
9Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı 420 63 50 - 420 63 51420 53 72
10Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı 420 53 34 - 420 53 35420 53 84
11Milli Savunma Komisyonu Başkanı 420 53 27 - 420 53 28420 53 29
12Recai BERBER Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı 420 53 66 - 420 53 67420 53 68
13Necdet ÜNÜVAR Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı 420 60 54 - 420 60 55420 53 55
14İbrahim Halil MAZICIOĞLU Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kay.Bil.Tek. Komisyonu Başkanı 420 55 68 - 420 55 69420 53 40
15İbrahim YİĞİT Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı 420 53 41 - 420 53 42420 53 75
16Mehmet Sayım TEKELİOĞLU Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı 420 54 01 - 420 54 02420 54 03
17İlknur İNCEÖZ Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı 420 61 06 - 420 61 07420 23 34
18Alpaslan KAVAKLIOĞLU Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı 420 59 72 - 420 59 73

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir