İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
1(Amount) Recoverable Geri Kazanılabilir Tutar
2‘Corridor’ Tazminat Yükümlülüğü Aralığı
3‘Cost Of Sales’ Method Satışların Maliyeti Yöntemi
4Acceptable Under IFRSs UFRS Ye Göre Kabul Edilebilir
5Accountability Of Management Yönetimin Sorumluluğu
6AccountHesap
7Accounting Muhasebe
8Accounting Cost Muhasebe Maliyeti
9Accounting Estimate Muhasebe Tahmini
10Accounting For İnventories Stokların Muhasebeleştirilmesi
11Accounting CostsMuhasebe Giderleri
12Accounting LossMuhasebe Kaybı
13Accounting Income Muhasebe Geliri (Karı)
14Accounting Model Muhasebe Modeli
15Accounting Plan Muhasebe Planı
16Accounting Unit Muhasebe Birimi
17Accounting OfficerSayman
18Accounting Period Muhasebe Dönemi, Hesap Dönemi
19Accounting Policy Muhasebe Politikası
20Accounting Price Muhasebe Fiyatı
21Accounting Principle Muhasebe İlkesi
22Accounting Profit Muhasebe Karı / Ticari Kar
23Accounting Record Muhasebe Kaydı
24Accounting RiskMuhasebe Riski
25Accounting Treatment Muhasebeleştirme Yöntemi
26Accounts Receivable Alıcılar
27Accrual DateTahakkuk Tarihi
28Accrual Tax Tahakkuk Etmiş Vergi Borcu
29Accrual Basis Tahakkuk Esası
30Accrual Basis Of Accounting Tahakkuk Esasına Göre Muhasebeleştirme

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir