Asalak - XML


IDTerimAçıklama
241bostan sinekleriSulak yerlerde yaşayan ve tarım bitkileri için zararlı birçok türü de içine alan, sivrisinek benzeri sinekler familyası.
242bostanbozanbk. canavarotu.
243bostankesenbk. danaburnu.
244boynuz sineği3,5 - 5 mm. boyunda olıup, çoğunlukla sığırların boynuz diplerinde eğleşen, sokucu, duyarga ve dokunaçları esmer sinek.
245boz tanecikler hastalığıÖzel haşlamlısından ileri gelen ve büyük oranda ölümlere yol açan balık hastalığı.
246boz tanecikler kirpiklisiBalık derisinde dışasalak yaşayan ve boz tanecikler hastalığını doğuran haşlamlı.
247bozkarıncaKüçük karaciğer kelebeğinin ikinci arakonakçılarından bir karınca türü.
248bozkurtbk. tırpankurdu.
249böbrek kurduDaha çok etçil memelilerin, seyrek olarak insanların böbreğinde barınan ve bir metreye yakın boyuyla, bağlı bulunduğu topluluğun en uzun örneği sayılan yuvarlak solucan.
250böcekBöcekler sınıfına bağlı eklembacaklıların ortak adı. (Tanıma uymayan ve dilimize yanlış olarak yerleşen sözcükler de vardır: Sümüklüböcek, uyuzböceği, tespihböceği v. b.)
251böcekbilimBöceklerin yapısını, yaşayışını ve hastalık yapıcı niteliklerini konu seçen bilim dalı.
252böcekbilim uzmanıBöcekbilim konusunda geniş ve sağlam bilgisi olan kimse.
253böceklerVücutları baş, göğüs ve karın olmak üzere üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyle ağız parçaları üçer çift olan eklembacaklılar sınıfı. (Kanatlarının bir çifti veya tümü körelmiş örnekler de vardır.)
254böğAsya'nın çeşitli kesimlerinde, bu arada yurdumuzda da rastlanan ve genel olarak ağılı sayılan böğler türü.
255böğelekbk. büvelek.
256böğlerIsırıcı, irkiltici ve hastalık taşıyıcı özellikleri bildirilen, yine de pek önemli sayılmayan örümceğimsiler takımı poylar.
257böyübk. karadul.
258Brezilya orman çıbanıBrezilyanın yağışlı ormanlarında görülen ve süreğen deri değişmeleri doğurduktan başka, sümüksel zarları da hızla kaplayarak, Halepçıbanından çok daha ağır sonuçlara yol açan sıcak ülkeler hastalığı.
259Brezilya orman çıbanı kamçılısıBrezilya orman çıbanı etkeni birgözeli ve kamçılı hayvan.
260buğday açık rastığıBuğdayda taneleri karartarak, başak biçiminin bozulmasına yol açan ve sonunda ekseni çırılçıplak bırakan ilkel mantar.
261buğday bitiBuğday, arpa, mısır, çavdar tanelerine zarar veren, hortumu uzun, kınkanatlı böcek.
262buğday güvesiKanat genişliği ortalama 13 mm. olup, buğday, çavdar, arpa ve yulaf tanelerine zarar veren gececi, küçük kelebek. (Sıçan şeridinin arakonakçılarından biri olarak ayrıca önemlidir.)
263buğday karıncasıKüçük karaciğer kelebeğinin ikinci arakonakçılarından bir karınca türü.
264buğday kurduBuğdaybiti ve buğday güvesi kurtçuklarının ortak adı.
265buğday küllemesiEkin yapraklarında görülen asalak mantar hastalığı.
266buğday solucanıErginleri buğday sap ve yapraklarında, kurtçukları taneler içinde yaşayan çok küçük yuvarlak solucan.
267buğday sürmesiBuğday başaklarına tebelleş olan ilkel mantar, bu mantardan ileri gelen hastalık.
268buğdaypasıPasmantarıgillerden, ekinlerin kınacık hastalığı etkeni ilkel mantar.
269bukağılık uyuzubk. bacak uyuzu.
270bulaşkan yangıÖzel kamçılısından ileri gelen ve kanatlılarda, özellikle hindilerde görülen asalaksal hastalık.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir