Kentbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Kentbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
511kırsallaşma1. Kırsal alanda yaşayan nüfus oranının yükselmesi. 2. Kırlardan kentlere olan nüfus akımları sonucunda kente yeni göçenlerin kentin tinsel ve özdeksel yaşamına uyum yapamaması nedeniyle, özellikle büyük kentlerdeki gecekondu bölgelerinin kırsal alan görü
512kıyıDenizlerin, yapay ve doğal göllerin kıyı çizgisi boyunca uzanan kara parçası.
513kıyı çizgisiDeniz, göl ve akarsularda, herhangi bir anda suyun kara parçasına değdiği noktaların birleştirilmesinden oluşan ve hava olaylarına göre değişen doğal çizgi.
514kıyı kuşağı1. Deniz, göl ve akarsuların, kıyı çizgisi boyunca uzanan, bu çizgi ile, o çizgi son bulduktan sonra da varlığını sürdüren, kıyı devinimlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, taşlık, kayalık, sazlık, bataklık, alanın kara yönündeki doğal sınırı arasında ka
515kıyı süsüYol kıyısının, kent yönetimince düzenlenmesi ve göze hoş görünür bir duruma getirilebilmesi için, kaldırım yanlarına aralıklarla dikilen ya da döşenen çiçek, ağaç vb. süs.
516kıyı yağmasıDeniz, göl ve akarsu kıyılarında özel iyelikte olan yapılar yaparak, bu doğal kaynaklardan geniş toplulukların bir karşılık ödemeksizin yararlanmasını engellemek.
517kıyıkentDeniz kıyısında genellikle fırtınalardan korunmuş bir yerde kurulmuş ve ülkenin alım satım ilişkilerinin özeği olan kent.
518kirlenmeHava, su ve toprak gibi doğal kaynakların, dokuncalı özdeklerin karışması sonucunda niteliklerinin bozulması.
519kirlenmenin denetimiHava, su ve toprak gibi çevre değerlerinin kirlenmesini önlemek üzere, kamu kuruluşlarınca önlem alınması ve bu önlemlerin yürürlüğe konması.
520kişicil ölçekYapı kümelerinin ve kentlerin, insanların güzelduyusal beğenilerini okşayacak boyutları aşmamasını salık veren kentbilim akımının, gözönünde bulundurulmak üzere ileri sürdüğü nitel ölçüt.
521koğuşkentİnsanların, çalışmak için bir başka yerleşim yerine gidip gelmek zorunda bulundukları, iş alanları ve ekonomik etkinlikleri ancak günlük gereksinmeleri karşılamaya yetebilen, başat özelliği oturma işlevinin yerine getirilmesi olan yörekent ya da uydukent.
522komşu alanHızla büyüyen kentlerin gelişme alanlarındaki yapıdüzeni denetim altına almak, tasarsız ve çirkin yapım olupbittilerini önlemek amacıyla, kent yönetimi sınırlarının, önce kent genel kurulunun, sonra da il yönetim kurulunun vargıları ve İmar ve İskân Bakan
523komşu uzaklığıbk. yan komşu uzaklığı.
524komşu yapıAynı sokak üzerinde, aralarında başka yapı bulunmayan ya da yan duvarları birbirine bakan iki yapıdan biri.
525komşuluk birimiDar bir alanda yer alan, daha çok yüzyüze ve kişisel ilişkilerin egemen olduğu, üyeleri, yürüme uzaklığı içindeki ilkokul, oyunyeri, gezilik, bakkal ve manav gibi ortak kent kolaylıklarından güçlük çekmeden yararlanabilen küçük yerleşme birimi. bk. mahall
526komşuluk hakkıBir komşuluk biriminde birbirine yakın yapılarda yaşayan ya da çok katlı bir barkta oturmakta olan kimselerin, komşularından kendi dirlik ve düzenliklerine, sessizlik ve sakınçlarına saygı göstermelerini beklemek yetkisi.
527konuk konutuYaşama ve çalışma özekleri ortak olan, kullanış biçim ve koşullarına göre yatma bölümü de ortak ya da bağımsız olarak düzenlenebilen ve geçici olarak yapılmış ya da geçici oturmaya ayrılmış tutmalık konut.
528konum tasarlamasıYapıların yerbölümler üzerine nasıl yerleşeceklerini göstermeye yarayan tasarların hazırlanması.
529konumtasarBir yapının ya da yapıların kentsel yerbölümü ya da yapı adası üzerine yerleşme biçimini gösteren tasar. bk. ayrıntıtasar
530konutBir ya da birkaç ev halkının yaşaması için yapılmış, insan yaşamasının gerekli kıldığı uyuma, yemek pişirme, soğuktan ve sıcaktan korunma, yıkanma ve ayakyolu gibi temel gereksinme konularında kolaylıkları bulunan barınak.
531konut açığıKonut birimleri sayısının, konut gereksinmesi duyan ev halkı birimlerinin istemde bulundukları konut birimlerinin sayısından az olması durumu.
532konut araştırmasıBir ülkede ya da kentte, bilimsel amaçlarla ya da saptanacak yöneltilere yardımcı olmak üzere, konut birimlerinin ya da konutların oluşturduğu oturma alanlarının büyüklük, sayı, kullanım kolaylıkları, tutmalık, iyelik, vb. yönlerden incelemeye konu yapılm
533konut birleşkesiÜyelerinin konut gereksinmesini, bireysel yarışma ve kazanç güdüsünün etkilerinden kurtararak, karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma ile gerçekleştirmeyi amaçlayan toplumsal örgüt.
534konut bunalımıYeter sayıda ve nitelikte konut birimi üretilemediğinden kimilerinin barınma gereksinmelerini karşılamada büyük güçlükle karşılaşmalarının yaygınlaşarak bir toplumsal sorun oluşturması.
535konut dengesi1. Ev halkı sayısı ile konut birimi sayısının eşitliği ya da birbirine yakın olması durumu. 2. Ev halkının büyüklük ya da küçüklüğü ile konut biçimleri arasında uygunluk.
536konut derneği1. Konut yöneltisine ilişkin görüşler belirten, eleştiriler yapan, konut tasarılarının uygulanmasında uygulayımsal ve akçal yardımlar sağlayan, konut yasalarını geliştirmeye yardımcı olan, kazanç amacı bulunmayan bir yurttaş örgütü. 2. İngiltere'de kazanç
537konut gereksinmesiHer ev halkını, en küçük ölçünlerle de barındırabilmek için gerekli olan konut birimi sayısı ile, belli bir anda toplumda var olan konut birimlerinin sayısı ve niteliği arasındaki ayrım.
538konut istemiAilelerin, ederini ya da tutmalığını ödeme gücünde ve ödemeye istekli oldukları belli nitelikteki konut birimi sayısı.
539konut iyeliği1. Bir ailenin, oturduğu konutun iyesi olmasını gerektiren konutlandırma biçimi. bk. iyelik konut. 2. Oturduğu konutun iyesi olan kişinin ya da ailenin yararlandığı yetki.
540konut koşullarıBir ülkede, belli bir anda, konut varlığının nitelik ve nicelik yönünden taşıdığı tüm özellikler. bk. barınma koşulları

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir