Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - XML
Sinema ve Televizyon terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
661çift kuşak göstericisiSinema Çift film gösteriminde kullanılan gösterici.
662çift kuşaklı alıcıSinema Çift film kullanabilen alıcı.
663çift mercekli tarayıcıTV. Bir film yayın aygıtında, tarayıcı ışıtaçtaki iki ayrı resmi ayrı yerlere düşüren iki mercek.
664çift ölçünlü almaçTV. İki ayrı satır sayısındaki televizyon yayınlarını alabilen almaç (örneğin İngiltere'de 405 ile 625 satırlı yayınları, Fransa'da 625 ile 819 satırlı yayınları izleyebilen almaç).
665çift renkli işlemSinema Görülebilir izgenin iki bölümüne dayanan renkli film işlemi.
666çift resimSinema Çift resimli canlandırmayı sağlayan ve canlandırma sinemasında her resmin iki kez çevrilmesi sonucu elde edilen resimler.
667çift resimli canlandırmaSinema Çift resim ilkesine dayanılarak gerçekleştirilen canlandırma. (Her resim iki kez kullanıldığı için, devinimin hızı ya da belli süredeki devinim için gerekli resmin sayısı yarıya iner zamandan ve emekten tutum sağlanır. Çok yavaş devinimler için aynı resmin üç ya da dört kez yinelenmesi de mümkündür. Tek resimli canlandırmanın karşıtı).
668çift ses yoluSinema Bir filmin iki yanında da ses yolu bulunması durumu.
669çift yönlü sestoplarSinema/TV. Önündeki ve ardındaki alanların seslerine duyarlığı olan, fakat yanlardakiyle alt ve üstteki alanların seslerini iyi alamayan sestoplar çeşidi.
670çiftucayTV. Biri, öbürünün uzantısı olacak biçimde yerleştirilmiş, aynı boyda iki iletkenden oluşan yarım dalga dalgalığı.
671çiğ aydınlatmaSinema/TV. Çiğ ışık kullanılarak yapılan aydınlatma.
672çiğ ışıkSinema/TV. 1. Çok yeğin ışık kaynağının verdiği ışık. 2. Konunun böyle bir kaynaktan aydınlatılmasıyla ortaya çıkan durum bu durumda gölge ile ışıklı bölgeler birbirinden keskin çizgilerle ayrılır.
673çiğ yansıtıcıSinema Gümüş ve alüminyum yapraklarla örtülü, ayna gibi yansıtma özelliği olan ve çıplak güneş ışığında parlak noktalar oluşturan yeğin bir ışık yansıtan yansıtıcı.
674çizemSinema/TV. Çapraşık bir yapıyı, yalın, anlaşılır çizgilerle gösteren, özellikle belgesel filmlerde, belgesel izlencelerde kullanılan biçim.
675çizem filmiSinema Çizemlerden oluşan canlıresim.
676çiziTV. Televizyon için hazırlanan, elle çizilmiş yazı ve resim gereci.
677çizi desteğiTV. Çizi gerecini, alıcının düzeyinde tutan destek.
678çizi döndürücüTV. Döner yazı biçiminde hazırlanmış çizi gerecini devindiren alıcı-verici makaralı aygıt.
679çizi gereciTV. Bir televizyon izlencesi için elle çizilen bütün yazı, resim, bezeme, süsleme, çizelge, çizem, harita, vb. gereç.
680çizi kartonuTV. Çizide kullanılan karton ölçün boyutu 10x12 inçtir (30,48x25,40 cm).
681çiziciTV. Bir televizyon izlencesinin bütün çizi gerecini izlencenin konusuna, deyişine uygun biçimde hazırlayan sanatçı.
682çizikSinema Filmin yüzünde, yabancı cisimlerden ya da filmin pürüzlü yerlere sürülmesinden oluşan, çizintiden daha derin olan sıyrık.
683çiziklemeSinema Genellikle bir filmin izinsiz çoğaltılmasını, kullanılmasını önlemek amacıyla bu filmin çizikleyiciden geçirilerek üzerinde çizikler oluşturulması.
684çiziklenmiş eşlemSinema Çizikleme işleminden geçirilmiş eşlem.
685çizikleyiciSinema Filmin yüzünde çizik oluşturmakta kullanılan aygıt.
686çizikli filmSinema Üzerinde çizikler bulunan film.
687çiziksizlemeSinema Filmin üzerinde, istenilmeksizin oluşan çizikleri gidermek için yapılan işlem.
688çizintiSinema Filmin yüzünde, sert bir cisme sürtünmekten ileri gelen ve çizik kadar derin olmayan hafif sıyrık.
689çizinti önleyiciSinema Duyarkatın üstünü örterek çizintilere karşı koruyan jelatinimsi kat.
690ÇKD.bk. çok kısa dalga(lar)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir