Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - XML
Sinema ve Televizyon terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1929kovboy filmiSinema ABD'nin Atlas Okyanusu kıyısından içerilere, batıya doğru göç sırasındaki olayları konu alan, çoğu vakit at sırtında, kovalamalarla dolu film. Serüven filmlerinin en tanınmış çeşitlerinden biri olan kovboy filmi, bu bölgenin tarih olaylarından, folklorundan, bu ikisine dayanılarak oluşturulan yazın ürünlerinden yararlanır. Kovboy filmlerinin belli başlı izdemleri şunlardır: Göçmenlerin bilinmedik, yeni bir kıtaya ayak basışları, kıta içlerine yayılmaları, bu yayılış sırasında Kızılderililerle, doğayla uğraşıları, yeni topraklara yerleşme sorunları. Bağımsızlık savaşı, içsavaş, altına hücum, el değmemiş toprakları açma gecekondu kasabaların, gecekondu çiftliklerin kurulması kıtanın iki yakasını birbirine bağlama çabası. Kovboy filmlerinin başlıca kişileri öncüler (pioneer'ler), Kızılderililer, kovboylar, yasadışı yaşayanlar, haydutlar, yasayı simgeleyen şerif, vb.dir. Bununla birlikte kovboy filmlerinin kalıplaşmış, az ya da çok yozlaşmış örnekleri de vardır. Bu filmlerde bir yanda kovboy ("oğlan"), atı, sevgilisi ("kızı"), yardımcısı ("delisi"), bir yanda onun karşısına çıkan "kötü adam", haydutlar, Kızılderililer vardır. Çevre, çayır (prairie), çöl, çiftlik, dağlar, kasaba, bardır. Olaylar çoğunlukla Kızılderililerin baskını kötü adamın, haydutların çiftçileri, kasabalıları yıldırması, çiftlikleri basması, sürüleri kaçırmasıdır tabancayla, yumrukla hesaplaşma, at üstünde kovalamacadır. Sonunda iyiler kötülere mutlaka üstün gelir. Bu kalıplaşmış kovboy filmine karşılık, gerçek kovboy filminin çevre ve kişilerine dayanan ya da bundan az çok uzaklaşarak ruhbilimsel, toplumbilimsel derinlik kazanan ürünlere de rastlanır. Amerikan kovboy filmlerinin yanı sıra, bunların birer öykünmesi olarak 1960'lara doğru Batı Almanya ("Isar western"), Japonya ("soya western"), özellikle İtalya ("spagetti western", "makarna western") ve bu arada Türkiye'de de ("pilav western") kovboy filmleri çevrilmeye başlanmıştır.
1930koyulaştırıcıSinema Koyulaştırma banyosunun temel kimyasal özdeği. (Genellikle amonyaktır).
1931koyulaştırmaSinema İyi bir görüntü veremeyecek kadar zayıf olan bir filmin, kimyasal işlemlerle yoğunluğunun artırılması.
1932koyulaştırma banyosuSinema Koyulaştırmayı gerçekleştirmek amacıyla, açındırılmış filmin geçirildiği banyo.
1933kömürSinema/TV. Işık yayı oluşturmakta kullanılan, özel yapıda, çubuk biçiminde kömür.
1934kömürlü ışık yayıSinema/TV. Sinema işliklerinde ve göstericilerde ışık kaynağı olarak geniş ölçüde kullanılan ışık yayının ve ışık yaylı ışıtacın kömürlü çeşidi.
1935kömürlü sestoplarSinema/TV. Gerilim uygulanan bir kömürün direnci değiştirilerek ses imi sağlayan sestoplar çeşidi.
1936köprüTV. 1. Verici bir yayaçla ortak bir besleme kablosu ve dalgalıktan yararlanan resim ve ses vericilerinin çıkışlarının bağlandığı aygıt. 2. Alıcı dalgalıklarda iki dalgalığı ortak bir iniş kablosuna bağlayan aygıt. 3. Ortak dalgalıklarda bu dalgalığın çıkışını değişik almaçların girişlerine dağıtan aygıt.
1937kösnül filmSinema Aşkı ve buna bağlı olarak cinselliği, insan yapısının ve yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak gören cinselliğin ruhsal ve fiziksel düzeneğinin tüm ayrıntılarını bilinçle ele alan bunları büyük bir doğallık ve estetik bir tutumla işleyen film.
1938köşegenTV. Almaçların görüntülük boyunu belirtmekte temel alınan öğe.
1939köşegen çevrinmeSinema/TV. Alıcı merceğinin, görüntü çerçevesinin köşegenleriyle çakışacak biçimde, yatay ile düşey çevrinme arasında bir yol izlemesi.
1940köşegen kaydırmaSinema/TV. Alıcının, öne ve yanlamasına kaydırma arasındaki ortalama devinimi.
1941köşegen yapıştırmaSinema Filmin, kenara dikey olmayacak biçimde yapıştırılması.
1942kötü adamSinema Filmlerde, izleyiciye sevimsiz gelen, filmin kahramanıyla çekişme durumunda olan, çeşitli kötülükler işleyen ve sonunda çoğu kez alt olan kimse.
1943kötü çekimSinema Günlük çekimler arasından asıl filmde kullanılmaya yeterli görülmeyen başarısız çekim.
1944kötü filmSinema Hiçbir sanat değeri taşımayan, düşük nitelikte film başarısız film.
1945kukla filmiSinema Kuklaların canlandırmayla devindirilmesine dayanan film çeşidi.
1946kulaklıkTV. İşlikte, düzlükte, çalışan kimseler arasında içiletişimi sağlamak amacıyla, bu kimselerin kulaklarına taktıkları aygıt.
1947kulaklık yuvasıSinema/TV. Bazı sesli aygıtlarda (ses aygıtı, almaç, vb.), sesi dışarıya vermeden ya da saptanırken izlemek için kullanılan kulaklığın takıldığı yuva.
1948kuleTV. Verici dalgalığın elden geldiğince geniş bir alana yayında bulunabilmesini sağlamak amacıyla özel yapıda, çelik ya da betondan çok yüksek kule.
1949Kuleşov deneyiSinema Sovyet yönetmeni ve kuramcısı Lev Kuleşov'un, kurgunun temel işlemlerini ve kurgu kuramının dayandığı ilkeleri ortaya koyan deneyleri. (Bunlar, özellikle, çekimler arasındaki ilişkiyi ortaya koyan, çekimlerin şu ya da bu yolda sıralanışına göre çekimlerin ortaya çıkardığı bütünün başka başka anlamlar kazanabileceğini gösteren deneyler ile başka başka yerlerde ve zamanlarda çevrilmiş çekimlerle filmsel uzay ve zamanın yaratılabileceğini kanıtlayan deneylerdir).
1950Kung-fu filmiSinema Uzak Doğu'nun bireysel savunma sanatları olan Kung-fu (Çin) ile karate'ye (Japon) dayanan film çeşidi. Hong Kong, Singapur, Güney Kore yapımevlerince çevrilen bu filmler, özellikle 1970'lerden başlayarak bütün dünyayı sardı. El ve ayağın bir silah olarak kullanılmasından kaynaklanan Kung-fu ve karate filmlerinin belli başlı özellikleri şunlardır: Çok devingen, başdöndürücü bir dizem kırıcı, öldürücü, çoğu kez sadizme varan şiddet öç alma olgusu çevresinde oluşan konu birbirinden kesinlikle ayrılan iyiler ve kötüler sinema hilelerinin bol bol kullanılması.
1921korumaSinema Filmin bozulmasını önlemek amacıyla alınan önlemlerin tümü.
1922korunakSinema/TV. Filmin yanıcı, çabuk bozulma özelliği göz önüne alınarak, çeşitli güvenlik önlemleri uygulanan, film saklamaya yarayan özel yapı.
1923korunaklamaSinema/TV. Filmlerin kısa ya da uzun sürede korunması, saklanması amacıyla, gerekli koşullara uygun yerlerde, özellikle korunaklarda bulundurulması, sınıflandırılması.
1924koruyucu kılavuzSinema Filmin, çeşitli kuşakların ucuna takılıp çeşitli aygıtlarda kullanıldığında, bunları zedelenmekten koruyan sert, saydamsız kılavuz çeşidi.
1925koşut gelişimSinema Birbiriyle ilişkisi bulunan, ayrı ayrı zaman ve yerlerde ortaya çıkan birden çok olgunun ve parçalarının art arda ya da iç içe sıralanışıyla kendini gösteren anlatım çeşidi.
1926koşut kaydırmaSinema/TV. Alıcı ile konu arasındaki uzaklık değişmeksizin gerçekleştirilen kaydırma çeşidi. (Bunlar düşey kaydırma, yanlamasına kaydırmadır).
1927koşut kurguSinema İki ya da daha çok olgu ve bunların parçalarının birbiri ardından sıralanmasına bir olgu bitirildikten sonra bununla ilgili ikinci, üçüncü olguya geçilmesine dayanan ve koşut gelişimi sağlayan kurgu çeşidi.
1928kovalamaSinema Devingen filmlerde, özellikle serüven, kovboy, güldürü filmlerinde sık sık başvurulan, bir kimsenin yakalanması için izlenmesine dayanan yol.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir