Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü - XML
Nükleer Enerji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
421nötrinoDurgun kütlesi elektron kütlesinin onbinde birinden daha küçük olan kararlı, sıfır yüklü element.
422nötronDurgun kütlesi 1,67495 x 10(üzeri -27) kg.'a eşit olan ve elektrik yükü taşımayan 1000 s ortalama ömürlü elemanter parçacık.
423nötron akı yoğunluğuBir maddenin birim yüzeyinden birim zamanda geçen nötron sayısı.
424nötron çeviriciHızlı nötron oranını artırmak amacıyla, yavaş nötron akısı içine yerleştirilen donanım.
425nötron çevrimiBir reaktördeki nötronların fisyondan başlayıp ortamdan kaçmalarına ya da soğrulmalarına kadar süren etkileşim süreci.
426nötron çoğalmasıBir nötronun, fisil madde içeren ortamda kapılması sonucu, ortalama olarak 1 'den fazla nötron üretmesi.
427nötron difüzyonubak. nötron yayılımı
428nötron ekonomisiBir reaktörde üretilen nötronların kaçmalarının ya da soğrulmalarının önlenmesiyle, daha verimli biçimde kullanılması.
429nötron enerji grubuGelişigüzel olarak seçilmiş enerji aralığında bulunan nötron grubu.
430nötron fazlasıBir nüklidin içerdiği nötron ve protonların sayısal farkı.
431nötron soğurmasıGelen nötronların, bir ya da daha fazla nötron yayınlamasına karşın, serbest parçacık olarak kayboldukları etkileşim.
432nötron soğurucuNötronların serbest parçacık olarak kaybolmasına neden olacak biçimde, nötronlarla etkileşme yapan madde.
433nötron yayılımı(nötron difüzyonu) Nötronların, bir ortam içinde ard arda saçılmaya neden olan çarpışmalarla, sık derişmeli bölgelerden, seyrek de-rişmeli bölgelere doğru göç etmesi.
434nükleer bozunmaBir çekirdeğin, enerji yayınlayarak, bir veya daha fazla çekirdeğe ya da parçacığa bölündüğü nükleer dönüşüm.
435nükleer enerji(atom enerjisi) Bir nükleer yakıtın kütle birimi basma açığa çıkardığı toplam enerji.
436nükleer fisyonBir ağır çekirdeğin nötron ya da proton soğurması sonucu, nötron ve enerji yayınımı eşliğinde iki parçaya ayrılması. Çekirdek bölünmesi.
437nükleer füzyonİki hafif çekirdeğin, başlangıç çekirdeklerinin herhangi birinden daha ağır bir çekirdek oluşturacak biçimde, enerji açığa çıkararak birleşmesi. Çekirdek kaynaşması.
438nükleer güvenlikNükleer kuruluşlarda çalışanların zararlı ışınım etkisinde kalması ya da güvenliklerini tehlikeye sokabilecek işletme koşullarının oluşması durumlarına karşı tüm koruyucu önlemlerin alınması.
439nükleer ışınım(nükleer radyasyon) Alfa, beta parçacıklarının, nötronların ya da gama ışınlarının yayınladığı ışınım.
440nükleer radyasyonbk. nükleer ışınım
441nükleer reaktörİçinde denetimli nükleer fisyon tepkimesi oluşturulup sürdürülebilen donanım. Kısaca “reaktör”de denir.
442nükleer santralIsı veya elektrik enerjisini, bir ya da aynı alandaki birkaç nükleer reaktörle üreten santral.
443nükleer tıpTanı ve tedavide radyonüklidlerin kullanıldığı tıp alanı.
444nükleer yakıtNükleer reaktörde enerji üretmek için kullanılan fisil nüklid içerikli madde.
445nükleer yanmaNükleer yakıtın serbest bıraktığı toplam enerjinin, nükleer yakıtın başlangıç kütlesine oranı.
446nükleer zehirÇok yüksek nötron soğurma etkin kesiti nedeniyle, reaktifliği azaltabilen madde.
447nükleonProton ya da nötron gibi, atom çekirdeğinin temelini oluşturan parçacık.
448nüklidAtom numarası ve kütle sayısı ile nitelendirilen atom türü.
449odak noktasıX ışını tüpündeki hedefin, elektron demetiyle bombardıman edilen bölümü.
450olası büyüklükDeğeri sayımsal değişkenlere bağlı olan büyüklük.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir