Sağlık Terimleri - XML
Sağlık Terimlerini bulabileceğiniz bir kaynaktır.


IDTerimAnlamı
3001PrurigoCiltte, şiddetli ka­şıntıyla birlikte kronik enflamasyon.
3002ProtozoerTek hücreli mikroorganizmalar bazı protozoerler parazit etkisi gös­tererek insanlarda hastalı­ğa yol açarlar.
3003ProtoplazmaCanlı hücre­lerde mevcut esas bir mad­de.
3004ProtopatikGenel duyumla ilgili.
3005ProtrüzyonVücudun bir bö­lümü yahut organının dışa uzantısı.
3006ProtrombinKanın pıhtılaş­ması için şart olan trombin adlı maddeyi oluşturan bir vücut proteini.
3007ProtezSunî bir parça örne­ğin sunî bacak.
3008ProteusBir bakteri cinsi.
3009ProteinAzot ihtiva eden te­mel bir besin maddesi bü­tün canlılarda karakteris­tiktir.
3010ProteazProteinlerin sindi­rilmesinde yardımcı bir en­zim.
3011ProteanBir çok görünümü ve biçimi olan.
3012ProstatErkekte, mesane­nin arkasında bulunan sal­gı bezi.
3013ProptozOrganın yerinden çıkması.
3014ProprioseptifEklediler, ki­rişler ve kaslardan gelen impulslarla ilgili.
3015PropagasyonÜreme.
3016PronasyonYüzüstü yat­mak kol pronasyonu, avucun yere doğru çevrilmesi­dir.
3017PronYüzüstü yatma duru­mu.
3018PromontoriumUzantı.
3019ProliferosyonDoku büyü­mesi örneğin, bir yaranın kenarlarında cilt proliferasyonu.
3020ProlapsusBir organın sark­ması.
3021ProktoskopMuayene ve te­davi amacıyla anüs ve rek­tuma uygulanan metal bo­ru.
3022ProktitAnus ve rektum enflamasyonu.
3023ProksimalVücudun merke­zine yakın periferal ya da distal'in tersi.
3024ProkreasyonÜreme.
3025ProkainBir lokal anestetik madde.
3026Projeni torEbeveyn ya da soy.
3027PrognozBir hastalığın sü­resi, seyri ve sonucunun tahmini.
3028PrognatÇıkık çeneli.
3029Profilaktik tıpHastalığın önlenmesiyle ilgili tıp dalı.
3030ProfilaktikÖnleyici.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir