Sağlık Terimleri - XML
Sağlık Terimlerini bulabileceğiniz bir kaynaktır.


IDTerimAnlamı
3061PratisyenUzman olmayan hekim.
3062PrandialYemekle ilgili.
3063Poupart ligamentiKasıkta, pübis kemiğinden kalça ke­miğinin çıkıntısına uzanan ligament (bağ).
3064Pott kırığıAyak bileğinin hemen üstünde, hem tibia, hem de fibula'yı etkileyen, sık görülen kırık.
3065Pott hastalığıOmurga tü­berkülozu.
3066PotassemiKanda aşırı mik­tarda potasyum bulunması.
3067PotansiyasyonBir ilacın et­kilerinin başka bir ilaç ilâ­vesiyle artırılması.
3068PotansGüç.
3069Potablİçilebilir.
3070PosyonSıvı ilaç.
3071Post travmatikTravmadan sonra.
3072PostprandialYemekten son­ra.
3073PostpartumDoğum sonrası.
3074PostoperatifAmeliyat son­rası.
3075Postnazal akıntıBurnun ar­kasından boğaza sızan müküs ya da irin akıntısı.
3076PostnatalDoğumdan hemen sonraki dönem.
3077PostmortemOtopsi.
3078PosteriorArkada, ya da ar­kaya doğru yer alan.
3079PostSonra.
3080PortörBaşkalarına mikrop bulaştırarak hastalanmala­rına yol açabilecek mikrop­ları barındıran ya da taşı­yan sağlıklı kimse.
3081Portal sistemBağırsaklardan karaciğere giden venalar.
3082Portal hipertansiyonBağırsaklarla karaciğer arasın­daki kan dolaşımının tıkan­ması.
3083Portakaval şöntKaraciğer sirozunu gidermek için, portal venanın vena kavaya dikildiği bir ameliyat.
3084PorozKemik sertliğinin ha­sara uğradığı bir durum.
3085PorfiriPorfirin adıyla bili­nen kimyasal maddenin üretilmesiyle ilgili metabo­lizmada bozukluk bu du­rum karın koiiğine, paralize, akıl bozukluğuna cilt döküntülerine ve karakte­ristik bir bulgu olan
3086Popliteal bölgeDiz arkası.
3087PonsBeyin kökü.
3088Ponksiyon yarasıUcu sivri bir âletle açılan herhangi bir yara.
3089Ponksiyon, SternalKemik iliği numunesi almak için göğüs kemiğine ameliyatla girmek.
3090Ponksiyon, LomberOmurga­dan sıvı alınması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir