Sağlık Terimleri - XML
Sağlık Terimlerini bulabileceğiniz bir kaynaktır.


IDTerimAnlamı
3091Pompası, MideMideyi bo­şaltmak için kullanılan bir cihaz.
3092Pompası, MemeEmzirme döneminde, memeden süt boşaltmak için kullanılan bir âlet.
3093Pompa, KardiakKalp cer­rahisinde ameliyat sırasın­da kan dolaşımını sağla­mak için kullanılan bir ci­haz.
3094PollenozPollene karşı du­yarlıktan ileri gelen saman nezlesi yahut sıtma.
3095PollenÇiçek açan bitkilerin havayla taşman sporları allerjik kişilerde irritan et­ki gösterebilirler.
3096PolleksEl başparmağı.
3097Polivalan serumBağışıklık kazandırıcı birçok madde ihtiva eden bir antiserum.
3098PoliüriAşırı miktarda idrar yapmak.
3099PolisitemiAşırı sayıda alyuvarlar bulunmasıyla ilgi­li bir durum.
3100PoliserositFic hastalığında görülen bir durum.
3101PolisakaridBir karbonhid­rat.
3102PolipozBirçok polip bulun­ması konjenital polipoz, mukoza yüzeyinde sayısız poliplerin oluştuğu, doğuş­tan bir bağırsak deformasyonudur.
3103PolipMukozada, genellikle habis olmayan, bir oluşum.
3104PoliomiyelitÇok kere epidemik halinde görülen ve santral sinir sistemiyle kas­ları etkileyen bir virüs has­talığı.
3105PolionsefalitBeyin, özellik­le gri madde enflamasyonu.
3106PolioPoliomiyelit (çocuk felci).
3107PolinevritBirçok sinirde enflamasyon.
3108Polimorfonkleer lökositBir akyuvarlar tipi.
3109PolimorfikBirkaç biçimli.
3110Polikistik böbrekBöbrek­lerde sayısız kistin oluştu­ğu, doğuştan bir durum böbrek fonksiyonu yetmez­liğine yol açabilir.
3111PolifajiAşırı yemek yeme.
3112PolietilenBoru biçimine sokulabilen plastik bir mad­de bu borular mide entübasyonu, entravenöz bes­lenme, vb. amaçlar için kul­lanılır.
3113PolidipsiAşırı susuzluk.
3114PolidaktilNormalden fazla sayıda el yahut ayak par­mağı bulunması.
3115PoliÇok fazla.
3116PoikilotermikSoğuk kanlı ortama uymak için vücut ısısını ayarlayamayan.
3117PoikilositAnormal biçimli alyuvarlar.
3118PodiatristAyakları etkile­yen durumları tedavi eden, hekim olmayan, uzman.
3119Pnömo toraksAkciğerleri çevreleyen göğüs boşluğun­da hava bulunması.
3120PnömoperitonKarın boşlu­ğunda hava bulunması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir