Sağlık Terimleri - XML
Sağlık Terimlerini bulabileceğiniz bir kaynaktır.


IDTerimAnlamı
3151PiyelonefritBöbreği ve böb­rek yollarını etkileyen enflamasyon.
3152PiyeloflebitPortal damar enflamasyonu.
3153Pityriasis roseaBazen bir­kaç hafta süreli ateş yük­selmesinin eşlik ettiği ve vücutta soluk kırmızı leke­lerin belirdiği bir cilt has­talığı.
3154PityalinTükürükte bulunan ve nişasta sindirimi süreci­ni başlatan kimyasal mad­de.
3155Pitüiter beziBeyin kökün­de bulunan önemli bir en­dokrin salgı bezi salgıladı­ğı hormonlar büyümeyi dü­zenler ve tiroid adrenaller, överler ve testiküller gibi diğer endokrin salgı bezle­rini
3156PisiformEl bileğinde, ufak bir kemik.
3157Pir ojenİrinli.
3158Pire tikAteş yükselmesiyle ilgili.
3159PireksiAteş.
3160PiıuıaDış kulak.
3161Pineal bezBeyin kökünde bulunan, fonksiyonu tam olarak bilinmeyen ufak bir salgı bezi çocuklarda bu bezdeki tümörler erken cin­sel gelişime yol açabilir.
3162Pinch graftUfak bir deri parçasının transplantasyo­nu.
3163PilosisKılların aşırı büyü­mesi.
3164PilorospazmPilorus sfenkter kaslarının şiddetli spaz­mı.
3165PilorusDuodenumun hemen önündeki mide ucu.
3166Pilorik stenozYeni doğan bebeklerde görülen, mide ağzı daralması.
3167Pilonidal kistOmurga kö­künde bulunan bir sinüs ve kist genellikle kıl kümele­ri bulunur.
3168PilleusBazen yeni doğan bebeklerin kafalarını saran zarlar.
3169PiliformKılsı.
3170PigmantasyonCilt yüzeyle­rinde pigmentlerin yarattı­ğı renk değişimi.
3171Pick hastalığıÇocuklarda, beyin dejenerasyonu.
3172PiamaterBeyin ile omurili­ği saran ve kan damarları ihtiva eden zar.
3173PıhtıKan veya lenf katılaş­ması.
3174PhysicBir laksatif (müs-hil).
3175Peyer plakalarıBağırsak mu­kozasında, lenf dokusuna benzer doku plakaları.
3176Petrosus kemiğiKafatası­nın yanında, şakak kemiği­nin bir bölümü.
3177Petit malMinör epilepsi (sara) nöbeti.
3178PeteşiCilt ve mukozada ufak kanamalar.
3179Pes cavusAyak kemerinin aşırı yüksek olması (ayak atrofisi).
3180PesAyak.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir