Sağlık Terimleri - XML
Sağlık Terimlerini bulabileceğiniz bir kaynaktır.


IDTerimAnlamı
301AdaequareEşit hale getirmek, eşitle­mek, aynı düzeye getirmek.
302Ad valoremPahasına göre, değeri üzerinden.
303Ad satDoyum noktasına kadar, doyuncaya kadar.
304Ad remSadede, konup, mevzua.
305Ad nervalSi­nir yakınında.
306Ad nauseamKustura­cak kadar, iğrenç derecede.
307Ad libitumİstenildiği kadar, istendiği gibi an­lamına gelen reçete kısaltması müzikte tempo vb istenildiği gibi çalınabilen no­talar kıs. ad lib.
308Ad libİstenildiği kadar, istendiği gibi an­lamına gelen reçete kısaltması müzikte tempo vb istenildiği gibi çalınabilen no­talar kıs. ad lib.
309Ad interimGeçici, muvakkat.
310Ad infinitumSonu olmayarak, ni­hayetsiz bir şekilde.
311Ad hominemBir kimsenin önyargı ve tutkularına hitap eden.
312Ad hoc committeaKısa süreli ve tek bir görev için kurulan komite.
313Ad hocBu­nun için, buna mahsus bu zamana kadar.
314Ad astraYıldızlara.
315Ad absurdumAn­lamsız ya da saçma bir hale gelinceye ka­dar.
316Ad--e, -e kadar (azamî miktar yer), yanın (d)a için, yaklaşma, yakın dur­ma, yapışma, birlikte oluş anlamları ve­ren önek - e doğru, -a doğru
317Acystinerviaİdrar kesesi felci doğmalık mesane sinir yokluğu.
318AcystiaDoğmalık mesane yokluğu.
319Acutus, -a, -umSivri, iveğen, sivri (yap­rağın) kenarları hemen hemen düz ve 90 dereceden küçük bir açı meydana getir­miş.
320Acutiusculus, -a, -umAz sivri, sivrice.
321Acutilobus, -a, -umLopları sivri olan.
322Acutifolius, -a, -umSivri yapraklı.
323Acutatus, -a, -umSivri uçlu.
324Acutangulus, -a, -umKöşeleri sivri olan.
325Acusticus, -a, -umİşitme ile ilgili, işit­mekle ilgili işitme siniri.
326Acusis, -isNormal işitme.
327Acus, -usİğne ameliyat iğnesi.
328Acus, -a, -umİlgili, ilişkin anlamları veren sonek.
329AcuminatusSivri uçlu, sivri.
330Acuminatus, -a, -umUcu uzamış ve sivrilmiş, uçlu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir