Sağlık Terimleri - XML
Sağlık Terimlerini bulabileceğiniz bir kaynaktır.


IDTerimAnlamı
3391Retrofaringeal abseBoğazın arkasındaki zarların geri­sinde oluşan abse.
3392RetroçekalÇekumun arka­sında.
3393RetrobülberGözküresi ar­kasında.
3394RetroArkada geride.
3395RetraktörYüzeysel dokula­rı geri çekmede kullanılan âlet.
3396RetinoskopGörme hataları­nı belirlemek için kullanılan âlet.
3397ReünoblastomaHabis reti­na tümörü.
3398RetinitRetina enflamasyonu.
3399RetinaAğtabaka gözün en iç tabakası ışığın odaklaştığı duyarlı organ.
3400RetâkülositYeni, gelişme­miş alyuvarlar.
3401Retiküloeiido tellal sistemVücuttaki tüm fagosit hüc­releri lenfatik kanal, bağ dokusu, kemik iliği, kara­ciğer ve diğer yapılardaki hücreler dahil.
3402Retikül hücre sarkomasıRetiküloendotelial sistem hüc­relerinde oluşan sarkoma.
3403RetikülerAğı andıran bir yapı gösteren.
3404ReteAğ şebeke.
3405ResütürYaranın yeniden di­kilmesi.
3406ResüsitasyonÖlü ya da he­men hemen ölü bir hasta­nın diriltilmesi.
3407RespiratörÇelik ciğer sunî solunum cihazı.
3408RespirasyonSolunum.
3409Resessif karakteristikKalı­tımla geçtiği zaman, görün­meyen ve etkin olmayan bir karakteristik.
3410ReprodüksiyonTürlerin üre­mesi süreci.
3411RepresyonPsikolojide, kişi­nin günlük yaşantısına uy­mayan fikirleri bilinçli zih­ninin dışına ittiği bir akıl mekanizması.
3412RepozisyonYeniden normal yerine yerleştirme.
3413RenninMide özsuyunda bu­lunan ve sütü kesen bir madde.
3414Renk körlüğüRenkleri ayırt edememe yalnızca erkek­lerde görülen kalıtsal bir karakteristiktir.
3415Renal kolikBöbrek taşları­na sekonder olarak, böbrek bölgesinde dayanılmaz san­cı.
3416RenalBöbreklerle ilgili.
3417RemisyonHastalığın tama­men geçmesi.
3418Remedialİyileştirmeye yö­nelik.
3419ReküperasyonNekahat.
3420RektumKalın bağırsağın biti­mi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir