Sağlık Terimleri - XML
Sağlık Terimlerini bulabileceğiniz bir kaynaktır.


IDTerimAnlamı
3781Sinir, SpinalOmurilikten başlangıç alan sinir.
3782Sinir, SerebropinalBeyin ya da omurilikten başlan­gıç alan sinir.
3783Sinir, SensörOmurilik ve beyni dolaşarak, ağrı, sı­caklık, soğukluk ve dokun­ma gibi duyumları ileten sinir.
3784Sinir, SempatikKan damar­larının büzülmesine ve kan basıncının yükselmesine yol açan, sempatik (iradedışı) sistem siniri.
3785Sinir, ParasempatikAkci­ğerler ve kalp gibi organla­rı sinirleyen, iradedışı sinir sistemi siniri.
3786Sinir, Otonomİç organları ve kan damarları gibi diğer yapıları sinirleyen, irade dışı sinir sistemi siniri.
3787Sinir, MotorKas hareketi sağlayan sinir.
3788SinirlilikAşırı heyecanlı ya da duyarlı olma durumu.
3789Sinir, KranialBeyinden baş­langıç alan ve kafatasında­ki açıklıkların birinden çı­kan sinir.
3790Sinir, EfferentBeyin ve omurilikten vücut dokula­rına impuls (haber) ileten sinir.
3791Sinir, AfferentDokulardan beyin ve omuriliğe impuls (haber) ileten sinir.
3792Sinirİmpuisları (haber) ve stimulusları (uyarı) beyin ve omurilikten ileten veya beyin ve omuriliğe getiren yapı.
3793SingultasHıçkırık.
3794SinerjiOrtaklaşa etkinlik örneğin iki yahut daha faz­la kimyasal madde ya da organın ortaklaşa etkinliği.
3795Sindirim yoluÖzofagus (ye­mek borusu) ile başlayan, rektum ve anüste son bu­lan, 6-7,5 m. uzunluğundaki besin yolu.
3796SindirimBesinlerin bağırsak cidarından emilebilmeleri için ayrışmaları süreci.
3797SindaktinEl veya ayak par­maklarının birbirine yapı­şık olması.
3798SinapsBir sinirin son bulup başka bir sinirin başladığı yer.
3799SimetriVücudun iki tarafı arasında benzerlik.
3800SimbiyozAyrı türden orga­nizmaların, birbirlerinden yararlanarak, birlikte ya­şamaları.
3801SikozisKıl kökü enflamasyonu.
3802Siklus terapisiÂdet siklusunun safhalarına göre fa­sılalı olarak uygulanan hor­mon tedavisi.
3803Siklopropanİnhalasyon yo­luyla verilen, toksik olma­yan, anestetik bir madde.
3804SiklemiOrak hücre anemi­si.
3805SikatrisYara dokusu.
3806SiğilYuvarlak bir alanda lokalize olan, aşırt cilt bü­yümesi veruccus.
3807SiermoıdoskopRektum ve sigmoid kolona bakmak için kullanılan uzun, içi boş, ışıklı metal boru.
3808Signıoid kolonKarnın sol tarafında, alçalan kolonun bir bölümü kalın barsağm, rektum başlangıcının he­men üzerinde kalan bölü­mü.
3809Sifilis, KonjenitalDoğuştan mevcut ve uterus'daki ge­lişim sırasında bulaşan frengi.
3810Sifilis, EdinselBaşka bir kimseden bulaşan frengi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir