Sağlık Terimleri - XML
Sağlık Terimlerini bulabileceğiniz bir kaynaktır.


IDTerimAnlamı
4021TransmissiblBir kişiden başka bir kişiye geçebilen.
4022TransmigrasyonHücrelerin normal yerlerinden çıkarak başka dokulara geçmesi.
4023TransillüminasyonTeşhiste yardımcı olması için bir or­gan yahut vücut parçasının aydınlatılması.
4024Transfüzyon reaksiyonuGrubu uyuşmayan kan ve­rilmesinden ileri gelen re­aksiyon.
4025TransfüzyonVericiden alı­cıya kan nakli.
4026TransferansHastanın psikiatriste karşı duyduğu sevgi yahut düşmanlık.
4027TranseksiyonEnine kesme.
4028Transİçinden geçerek.
4029TransHipnotik bir durum.
4030TrankilizanSinirleri yatış­tırmak amacıyla verilen ilaç.
4031TraktusYol.
4032TraksiyonVücudun bir bö­lümünü germe amacıyla çekme.
4033TrakeotomiBoğulmayı önlemek için, trakeada yapı­lan cerrahî insizyon.
4034TrakeobronşitTrakea ve bronşçuk enflamasyonu.
4035TrakeitTrakea enflamasyonu.
4036TrakeaSoluk borusu.
4037TrahomaAsya ve Afrika ül­kelerinde sık rastlanan, gözkapaklarını etkileyen bir virüs hastalığı.
4038TragusDış kulak deliğinde, geriye dönük ufak kıkır­dak.
4039TortikollosBoyun tutulma­sı boynun bir tarafındaki kaslarda spazm ya da kasıl­ma.
4040TorsoGövde.
4041TorsiyonBükülme.
4042Torasik kanalGöğüsteki ana lenf kanalı göğüs ve karından lenfayı boyundaki büyük subklaviküler venaya boşaltır.
4043TorasikGöğüsle ilgili.
4044TorasentezBirikmiş sıvıla­rın aspirasyonu için göğüs boşluğunun iğneyle delin­mesi.
4045ToraksGöğüs.
4046Torako tomiGöğüs boşluğu­nun ameliyatla kesilmesi.
4047TorakoplastiBirkaç kabur­ganın alınması için göğüs cidarında yapılan ameliyat bazı tüberküloz vakaların­da, akciğerde kollaps ve dinlenme sağlamak için ya­pılır.
4048Torakolomber omurgaOmurganın göğüs ile sakrum arasında uzanan bölü­mü.
4049Torako akromialOmuz ucu ve göğüsle ilgili.
4050TorakoGöğüsle ilgili.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir