Sağlık Terimleri - XML
Sağlık Terimlerini bulabileceğiniz bir kaynaktır.


IDTerimAnlamı
4051TopakBir kütle ya da şiş­kinlik.
4052TonüsBirçok kasta bulunan normal kasılma derecesi.
4053TonsillitBademcik enflamasyonu ya da enfeksiyo­nu.
4054TonsillektomiBademcikle­rin ameliyatla alınması.
4055TonsillaeBademcikler ağız­da, dilin arkasında bulunan lenf bezleri.
4056TonisiteBir kas ya da baş­ka bir organın gevşeme ya­hut kasılma durumu.
4057TonikUyarıcı ilaç. Ayrıca, sürekli kas kasılması ya da spazmla ilgili olarak da kul­lanılır.
4058TomogramGenellikle vücu­dun bir yüzeyinden alınan radyografi.
4059ToleransBir ilacın etkisine dayanabilme.
4060ToksoidEtkisiz kılınmış, ama vücutta antikor oluşu­munu uyarma kapasitesini kaybetmemiş bir toksin.
4061ToksinBakteri ya da başka bir hayvansal yahut bitki­sel mikroorganizmanın ürettiği zehir.
4062ToksikZehirli.
4063ToksemiKana zehirli ürün­lerin (toksin) karışması.
4064TokoferolE vitamini.
4065TitremeKas seyirmesi.
4066Titrek felçEllerde titreme ve ritmik bir tremora yol açan sinirsel bir hastalık Parkinson hastalığı ya da paralysis agitans adlarıyla da bilinir.
4067TiroksinTiroid bezinin üret­tiği hormon.
4068TirohiyoidSes tellerinin bir bölümünü ve çene altındaki hiyoid kemiğini oluşturan tiroid kıkırdağı.
4069TiroidektomiTiroid bezinin kısmen ya da tamamen ameliyatla alınması.
4070Tiroid beziBoynun ön bölü­münde bulunan endokrin bezi vücut metabolizması­nı düzenler ve tiroksin adlı hormonu salgılar.
4071Tiroglossal kistBoynun ön bölümünde, dil ve tiroid be­zi hücrelerinden oluşan bir kist genellikle çocuklarda ve genç yetişkinlerde görülür.
4072TiplemeKan naklinden ön­ce, kişinin kan grubunun belirlenmesi.
4073TipikNormal seyir izleyen.
4074TinnitusKulak çınlaması.
4075TineaHalka solucan.
4076Timus beziYeni doğan be­beklerde, göğüs kemiği ar­kasında bulunan bir lenf bezi ana fonksiyonu emb­riyonun gelişimi sırasında olur ve hayatın ilk iki yılın­da dejenerasyona uğrar.
4077TîmpanitikDavul gibi ses çı­karan.
4078Timpanik sinirOrta kulağı sinirleyen sinir.
4079Timpanik membranKulak zarı.
4080TimonıaTimus bezi tümörü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir