Sağlık Terimleri - XML
Sağlık Terimlerini bulabileceğiniz bir kaynaktır.


IDTerimAnlamı
4141Testi, MazziniFrengi için yapılan bir test.
4142Testi, MantouxTüberküloz için yapılan bir cilt duyar­lık testi.
4143Testi, L.E.Lupus erythematosus için yapılan bir kan testi.
4144Testi, KonsantrasyondilüsyonBöbrek fonksiyonunun yeterli olup olmadığını be­lirleyen bir test.
4145Testi, KlineFrengi için ya­pılan bir kan testi.
4146Testi, KleraıtsBöbreğin kan­daki bazı maddeleri temiz­leme fonksiyonunun yeterli olup olmadığını belirleyen bir test.
4147Testi, KahnFrengi mevcu­diyetini belirleyen bir kan testi.
4148Testi, İndigo karminBöbrek fonksiyonunun yeterli olup olmadığını belirleyen bir kan testi.
4149Testi, Kanama zamanıPar­mak ucunun delinmesi ve kanamanın durmasına ka­dar ne süre geçtiğinin be­lirlenmesi.
4150Testi, İkterindeksKanda safra pigmentlerinin mev­cudiyetini belirleyen test.
4151Testi, HistaminHistamin zerki normal olarak mide­de hidroklorik asit salgısı­nı harekete geçirir.
4152Testi, HeterofilEnfeksiyöz mononükleöz teşhisinde kullanılan bir test.
4153Testi, GuiakDışkı yahut id­rarda kan mevcudiyetini belirleyen bir test.
4154Testi, Glükoz toleransDiya­bet ya da diyabet gelişimi­ne yatkınlığı belirlemede kullanılan bir kan testi ay­nı zamanda hipoglisemi mevcudiyetini belirlemek için kullanılır.
4155Testi, GessellBeş yaşından küçük çocukların akıl geli­şimini belirleyen psikolojik bir test.
4156Testi, Galaktoz toleransKa­raciğerin süt şekerinden ya­rarlanmasını belirleyen bir karaciğer fonksiyon testi.
4157Testi, FrajiliteAlyuvarların gücünü belirleyen bir test.
4158Testi, Ferrik klorürAsidoz mevcudiyetini belirleyen bir idrar testi.
4159Testi, Dolaşım süresiVücut­taki kan dolaşımı hızmı be­lirleyen bir test.
4160Testi, DickKızıla karşı yat­kınlığı belirleyen bir cilt testi.
4161Testi, Davidsohn ayırıcıEnfeksiyöz mononükleöz mev­cudiyetini belirleyen bir test.
4162Testi, Çapraz eşlemeAlıcı ve vericinin kanlarının pıhtı­laşmadan karışıp karışma­yacağını belirleyen bir test.
4163Testi, CoombsRh antikorla­rının mevcudiyetini belirle­yen bir kan testi.
4164Testi, Cattell bebekİki ya­şından Küçük bebeklere uy­gulanan bir zeka testi.
4165Testi, BiyopsiMikroskopık inceleme ve teşhis koymak için ameliyatla doku alın­ması.
4166Testi, Blnet SimonIQ (zeka katsayısı) testi.
4167Tejti, BilirübinSafra pig­mentleri mevcudiyeti için yapılan bir kan testi.
4168Testi, BenzidinKan mevcu­diyeti için yapılan test.
4169Testi, BenedictŞeker mev­cudiyeti için yapılan bir id­rar testi.
4170Testi, BabalıkBelli bir erke­ğin, sözkonusu çocuğun ba­bası olduğunu ispata yöne­lik bir test bu testler an­cak belli bir erkeğin, çocu­ğun babası olmadığını kesin olarak ispatlar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir