Sağlık Terimleri - XML
Sağlık Terimlerini bulabileceğiniz bir kaynaktır.


IDTerimAnlamı
4231TamponBir vücut boşluğu­nu tıkamak için kullanılan pamuk.
4232TamponBir çözeltide asit ve alkali dengesini koruyan madde.
4233TalusTopuk kemiği.
4234TalipesAyak deformasyonu örneğin yumru ayak.
4235TalasemiCooley anemisi Akdeniz anemisi vücutta gelişim yetersizliği ve belir­gin anemi karakteristikleri gösteren kalıtsal bir hasta­lık.
4236Takviye vitaminleriVücut­larında yeterli miktarlarda vitamin bulunmayan hasta­lara hap ya da enjeksiyon yoluyla verilen vitaminler.
4237Takviye aşıİlk enjeksiyon­dan sonra ilave olarak ya­pılan aşı.
4238TaktilDokunma duyusuyla ilgili.
4239Süt, Takviye edilmişVita­min, krema, albümin ya da diğer maddelerin katıldığı süt.
4240Stenoz, TriküspidKalbin triküspid kapakçığının daral­ması.
4241Splint, TKöprücük kemiği kırıklarında sırta uygula­nan atel.
4242Spazm, TonikDüzenli ola­rak süren kas kasılmaları.
4243Reaksiyon, TransfüzyonGrubu uyuşmayan bir ka­nın naklinden ileri gelen ve alıcıda gelişen semptomlar.
4244TaktilDokunma Duyusuyla İlgili.
4245Üzengi kemiği mobilizasyon ameliyatıÜzengi kemiği gibi ufak işitme kemikleri­nin ameliyatla iltisaklardan kurtarılarak normal titre­şimin sağlanması yoluyla, sağırlığın iyileştirilmesi.
4246Üzengi kemiğiOrta kulak­taki üç ufak kemikten biri.
4247ÜterinRahimle ilgili.
4248ÜrtikerKarakteristikleri ciltte kaşıntılı kırmızı leke­lerin oluşumu olan allerjik bir cilt hastalığı.
4249ÜrologÜrojenital sistem hastalıklarında uzmanlaş­mış hekim.
4250Ürojenitalİdrar yolu ve genital organlarla ilgili (böb­rek, üreter, mesane, pros­tat, penis, üretra, vb.)
4251Ürografiİdrar yolunun radyografik gözlemi.
4252ÜretritÜretra enflamasyo­nu.
4253Ürobilinİdrarda salgılanan safra pigmentleri.
4254Ürinalizİdrarın fizik ve kimyasal incelemesi.
4255Ürik asitKanda normal ola­rak bulunan bir kimyasal bileşim.
4256ÜretroplastiÜretrada yapı­lan plastik ameliyat örne­ğin, hipospadias ya da epispadias vakalarında.
4257ÜretraMesaneden dışarıya uzanan boru.
4258ÜreterBöbrek ile mesane arasındaki boru.
4259ÜremiBöbreklerin artık ürünleri ıtrah edememesin­den ileri gelen bir hastalık.
4260ÜreNormal olarak kan ve idrarda bulunan bir karbon bileşiği.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir