Sağlık Terimleri - XML
Sağlık Terimlerini bulabileceğiniz bir kaynaktır.


IDTerimAnlamı
4351VBZührevî hastalık.
4352VasospazmSpazm nedeniy­le bir kan damarının daral­ması.
4353VasopresörKan damarlarını daraltarak kan basıncını yükselten ilaç.
4354Vasomotör mekanizmaKan damarlarının daralma ya da genişlemesini düzenle­yen mekanizma.
4355VasokonstriksiyonKan da­marlarının daralması.
4356VasodilatasyonKan damar­larının genişlemesi .
4357VasodepresörKan basıncını düşüren ilaç.
4358Vasküler sistemKan da­marları sistemi.
4359Vas deferensTestiküllerden seminal veziküllere sperm taşıyan boru.
4360VasatBir laboratuvarda, içinde bakterilerin üretildi­ği madde.
4361VarusAyağın içe döndüğü bir deformasyon.
4362VarisVarikoz vena.
4363VariolaÇiçek hastalığı.
4364Varikoz venaKapakçıkları harabiyete uğramış, geniş­lemiş toplardamar.
4365VarikoselSperm kordonu ve skrotumda varikoz vena oluşumu.
4366VaricellaSu çiçeği hastalı­ğı.
4367VaporizasyonBir maddenin ısıtılarak buharlaştırılması.
4368VantrikülografiBeyin vantriküllerinin radyografik gözlemi.
4369Vantriküler septal bozuklukKalbin sol ve sağ karıncık­ları arasında anormal bir açıklığın bulunduğu, doğuş­tan bir deformasyon.
4370Vantriküler fibrillasyonBir vantrikülde (karıncıkta) oluşan kalp bozukluğu.
4371VantrikülBir boşluk ya da kese örneğin, kalp vantrikülü (karıncığı).
4372VantilasyonAkciğerlere ok­sijen gitmesi.
4373Valvülü, HoustonRektum­daki mukoza kapakçıkları.
4374Valvül, TriküspidSağ kulak­çık ve sağ karıncık arasın­daki kalp kapakçığı.
4375Valvül, PülmonerSağ karın­cığın çıkışında bulunan kalp kapakçığı.
4376Valvül, PilorikMidenin ucu ile duodenumun (ince bağırsağın) başlangıcı arasında­ki mukoza kapakçığı.
4377ValvülotomiDaralmayı gi­dermek için bir kalp kapak­çığının ameliyatla kesilme­si.
4378Valvül, MitralSol kulakçık ve sol karıncık arasındaki biküspid kapakçık.
4379Valvül, İleoçekalİnce bağırsağın sonu ile kalın bağırsağın başlangıcı arasındaki kapakçık.
4380Valvül, BiküspidSol kulak­çık ve karıncık arasındaki mitral kapakçık.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir