Sağlık Terimleri - XML
Sağlık Terimlerini bulabileceğiniz bir kaynaktır.


IDTerimAnlamı
61-AlgiaAğrı anlamı veren sonek.
62Algesia (Y)Ağrılı, kolayca ağrı oluşumu, ağrı eşiğinin düşük oluşu.
63Algesi-Ağrı, ağrısal anlamı veren önek.
64Alge-Ağrı anlamı veren önek.
65Alga, -e (L)Deniz ya da suyosunu.
66-Alg (Y)Ağrı, ağrısal anlamı veren sonek.
67Alg- (Y)Ağrı, ağrısal anlamı veren önek.
68Aleuron (Y)Tahıllarda endospermdeki ta­necik halindeki proteinler unumsu, un gibi, una benzer.
69Albus, -a, -umBeyaz, ak.
70Albuminates, -a, -umAlbüminli.
71Albumen, -inis (L)Yumurta akı, albümin.
72Albulus, -a, -umBeyazımsı.
73Albugo (L)Korneada beyaz leke.
74Albugineus, -a, -umAkça, beyazımtrak, beyazımsı ak benek, beyaz bağdokusal yapı.
75Albuginea (L)Beyaz, beyazımsı beyaz bağdokusal dış katman.
76Albifrons, -ndisYaprakları beyaz olan.
77Albiduriaİdrar renginin beyaza yakın olu­şu.
78AlbidumBeyaz.
79Albicans, -antis (L)Beyaz, beyazımsı, ak­çıl ışıldayan.
80Albescens, -ntisBeyazımsı.
81Albedo ungui­umTırnaklarda alt kenara yakın yarım ay biçimindeki beyaz bölge.
82Albedo ungu­isTırnaklarda alt kenara yakın yarım ay biçimindeki beyaz bölge.
83Albe­do retinaeRetina ödemi.
84Albedo (L)Beyaz renkte oluş, ağarmış olma, ağarma durumu, aklık yeryüzü­nün güneş ışığını yansıtma yüzdesi.
85Alba (L)Beyaz, ak.
86Alb (i /o)-Beyaz anlamı veren önek.
87Alatus, -a, -umKanatlı, kürek kemikleri dışa doğru çıkık olan.
88Alaris, -eKanatla ilgili, kanat biçiminde.
89Ala, -aeKanat, kanada benzer yapı, ka­nada benzeyen.
90-alKarakterinde, -e ait, -e gibi, -sel, -sal anlamları veren sonek.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir