Sağlık Terimleri - XML
Sağlık Terimlerini bulabileceğiniz bir kaynaktır.


IDTerimAnlamı
1621HücreBir çekirdeği ve sitop-lazması olan protoplazma ünitesi.
1622HuyTekrarlanan hareketle­rin yerleştiği davranış.
1623Huntington koresiYüz, kol­lar ve bacaklarda amaçsız hareketlerin yanısıra, ko­nuşma bozuklukları ve iler­leyici beyin dokusu hasarı gösteren kalıtsal bir hasta­lık.
1624Huni göğüsRaşitizmden ile­ri gelen bir göğüs kemiği deformasyonu sternum ba­sıktır.
1625HumerusÜst kol kemiği.
1626Huhner testiCinsel temas­tan bir saat sonra vagina-dan alman spermlerin ince­lendiği bir kısırlık testi.
1627HoştMikrop, parazit ya da bir oluşumu barındıran kişi.
1628HornifikasyonCiltte kallus (nasır) oluşumu.
1629HormonBir salgı bezinde üretilerek kana salınan kimyasal bir madde hor­monlar uzak organların ya da hücrelerin fonksiyonla­rını etkiler.
1630HordeolumArpacık gözkapağında apse ya da çıban.
1631HomoseksüaliteAynı cinsi­yette birisine cinsel arzu duyma.
1632HomongolosCüce
1633Homolog serum sarılığıKan nakli, plazma enjeksiyonu, ya da bazı serum enjeksi­yonlarından sonra gelişen, karaciğer enflamasyonu (hepatit).
1634HomologAynı tipe tekabül eden.
1635HomolateralVücudun aynı tarafında.
1636HomojenAynı yapıyı gös­teren.
1637HomograftAynı türden başka bir canlının vücudun­dan alman doku graftı.
1638Homo-Aynı.
1639HomeostasisBütün vücut fonksiyonlarının, normal seviyelerde, dengeli olması.
1640Hodgkin hastalığıLenf nodlarında, genellikle öldürücü, habis bir hastalık.
1641HiyosinSkopolamin.
1642Hiyoid kemiğiBoynun üst bölümünde, çenenin altın­daki kemik dil kasları bu kemiğe bağlıdır.
1643HistoplazmozAnemi, aşırı zayıflama ve ateş yüksel­mesine yol açan, ciddî bir fungus (mantar) hastalığı.
1644HistolojiMikroskopla hücre ve organları inceleyen bir tıp dalı.
1645HisteretomiRahmin içine yapılan cerrahî ensizyon.
1646HisteriAşırı duygusal bir durum.
1647HisterektomiUterus'un (rahmin) ameliyatla alın­ması
1648HistaminProtein metaboliz­masındaki bir ayrışım ürü­nü mide özsuyu ve diğer salgıları harekete geçirir ayrıca ufak kan damarla­rının genişlemesine yol açar.
1649HirsutizmKılların aşırı art­ması.
1650Hirschsprung hastalığıMegakolon doğuştan kalın barsağm, rektum bölgesinde daralma nedeniyle, ge­nişlemesi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir