Sağlık Terimleri - XML
Sağlık Terimlerini bulabileceğiniz bir kaynaktır.


IDTerimAnlamı
1651HippusGözbebeğinin anî ha­reketi.
1652HipovitaminozVitamin ye­tersizliği.
1653HipovantilasyonAkciğerlerdeki hava ve oksijenin nor­malden az olması.
1654HipotoniKas tonüsünün azalması.
1655HipotiroidizmTiroid bezinin yetersiz faaliyet gösterme­si.
1656HipotermiVücut ısısının normalin altında olması du­rumu. Bazan kalp ameli­yatları sırasında vücut sü­reçlerinin yavaşlatılması için sunî olarak meydana getirilir.
1657HipotenarElin yüzük ve ser­çe parmakları bölgesindeki etli kısmı.
1658HipotansiyonKan basıncının düşük olması.
1659HipotalamusBeynin, üst be­yin merkezleri altındaki bölümlerinden biri.
1660HipospadiasÜretranm (id­rar yolunun) penisin ucuna ulaşmadan sona erdiği bir deformasyon.
1661HiposansitiviteUyarıya karşı tepkinin azalması.
1662HipoproteinemiKandaki proteinin yetersizliği.
1663HipopotassemiKandaki po­tasyum miktarının çok az olması.
1664HipoplaziBir organ ya da dokunun az gelişmiş olma­sı.
1665HipopitüitarizmPitüiter hormonun yetersiz salgılan­ması.
1666hipoparatiroidizmParatiroid bezinin fonksiyon yet­mezliği.
1667HiponatremiKanda sodyum miktarının azalması.
1668HipoksiAkciğerlerde ve kanda oksijen yetersizliği.
1669HipokondriakGerçekte ol­madığı halde, kendisinde birçok hastalık bulunduğu­nu sanan kişi.
1670HipokloridriMidede çok az asit bulunması.
1671HipokalsemiKanda çok az kalsiyum bulunması.
1672HipokalemiKanda çok az potasyum bulunması.
1673HipojenitalizmCinsel organların az gelişmiş olması.
1674HipogonadizmCinsiyet bez­leri fonksiyonunun azlığı.
1675Hipoglossal sinirDil kasını sinirleyen onikinci kafa çifti.
1676HipoglossalDil altı.
1677HipoglisemiKanda çok az şeker bulunması.
1678HipogastriumKarında gö­bekle pübis bölgesi arasın­da uzanan alan.
1679HipofonksiyonFonksiyon azalması.
1680HipofizPitüiter bezin bilim­sel adı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir