Sağlık Terimleri - XML
Sağlık Terimlerini bulabileceğiniz bir kaynaktır.


IDTerimAnlamı
2131KondensasyonBir gazın sı­vıya dönüşümü.
2132KompüisiyonBirseyi yap­mak için duyulan önüne ge­çilmez arzu.
2133Kompülsif nevrozKişinin belli bir kalıba göre davran­maya zorlanma duyduğu bir durum.
2134KompresyonFazla basınç çok kere, yüzeysel kanama­yı durdurmak için uygula­nır.
2135KompresPansuman.
2136KomplikasyonBir hastalı­ğın seyri sırasında, önceden beklenmeyen bir durum.
2137KompensasyonBir bozuklu­ğun telâfisi yahut etkisiz kılınması.
2138KomissürotomiKalbpte, da­ha normal bir kan akımı sağlamak amacıyla, defor­me bir kalp kapakçığının kesildiği ameliyat.
2139KomedoCiltteki siyah be­nekler.
2140KomaBilinçsizlik durumu.
2141Kolüriİdrarda safra bulun­ması.
2142KoiposkopiVaginanm bir araç (spekulum) ile muaye­nesi.
2143KolpitVagina enflamasyo­nu.
2144KolostrumDoğumdan son­ra annenin memelerinden ilk gelen madde.
2145KolostomiKalın bağırsağın karın cidarına yanaştırıla­rak yarık açılması.
2146KoloniBakteri üremesi
2147KolonKalın bağırsak.
2148KologogSafra akımını artı­dan bir ilaç.
2149KolobonıaGözün irisinde renkli bölümünde) doğuş­tan bir bozukluk.
2150Koliateralİkincil çok kere, ana damar tıkandığı za­man, kanı taşıyan kan da­marları için kullanılır (kol­iateral sirkülasyon).
2151KolitKolon (kalın bağırsak) enflamasyonu.
2152KolikSarsaklarda aşırı ka­sılmalardan ileri geldiğine inanılan şiddetli karın ağ­rısı.
2153KolesterolNormal olarak hayvansal sıvı ve katı yağ­larda bulunan kimyasal bir bileşen.
2154KolesistostomiSafra kese­sini boşaltmak için bir delik açılması amacıyla yapılan cerrahî müdahale.
2155KolesistografiBir boya ve­rilerek alman safra kesesi radyografisi.
2156KolesistitSafra kesesi enflamasyonu.
2157KoleraKusma, diyare ve dehidrasyonun (su kaybının) eşlik ettiği ciddî bir enfek­siyon hastalığı.
2158KölemiKanda safra bulun­ması genellikle karaciğe­rin safra ve safra ürünlerini atamamasına sekonderdir.
2159KolelityazSafra kesesinde taş oluşumu.
2160KolektonıiKalın bağırsağın bir bölümünün ameliyatla alınması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir