Sağlık Terimleri - XML
Sağlık Terimlerini bulabileceğiniz bir kaynaktır.


IDTerimAnlamı
2161KoledektomiAna safra yo­lunda bir delik açılması amacıyla yapılan cerrahî müdahale genellikle safra yolu taşlarının alınması için yapılır.
2162KoledolitAna safra yolunun anflamasyonu.
2163KolanjitSafra yollarının enflamasyonu.
2164KolanjiogramSafra yolları­nın görünmesi için bir boya verildikten sonra alınan radyografi.
2165KoküsYuvarlak biçimli bakteri örneğin, stafilokok ya da streptokok.
2166KoksiksOmurganın en alt kemiği bazan kuyruk so­kumu kemiği adım alır.
2167KoksidiozBelli bir manta­rın sporlarını sürekli solu­madan ileri gelen bir akci­ğer hastalığı aynı zaman­da, çöl humması ve San Joaquin Vadisi Humması adlarıyla da bilinir.
2168Koksa varaUyluk kemiği­nin kalça bölgesinde, boynu ile gövdesi arasındaki açı­nın küçüldüğü bir deformasyon.
2169Koksa, ValgaUyluk kemiği­nin, kalça bölgesinde, boynu ile gövdesi arasındaki açı­nın büyüdüğü bir deformasyon.
2170KökleKulağın iç bölümün­de, ana işitme organını ba­rındıran oyuk aynı zaman­da, denge duygusuyla da il­gilidir.
2171KoitusCinsel temas.
2172KodeinAğrı gidermede et­kin bir afyon türevi.
2173KobaltRadioaktif olduğu zaman, hastalık tedavisin­de tıpkı ^-ışınları gibi kul­lanılabilen bir mineral.
2174KoagülasyonPıhtı oluşumu örneğin, kanın pıhtılaşması.
2175KloztrBir yaranın dikilmesi.
2176KimtridiumOksijensiz ya­şayan, spor taşıyıcı bir bak­teri grubu bu gruptaki bakteriler tetanoz, kazıklı humma, gazlı kangren ve diğer enfeksiyon hastalık­larına yol açar.
2177KlorozGenç kızlarda çok sık görülen bir çeşit anemi.
2178KlorinasyonKlor kullana­rak dezenfekte etmek.
2179KloralidratÇocuklardaki konvülsiyonlara karşı kul­lanılan bir ilaç.
2180KlonikSıçrama tipinde kas kasılmaları ya da spazmlarıyla ilgili.
2181KlitorisKadın dış cinsel or­ganlarının bir parçası erkekteki penisin karşilıgıdır.
2182Kline testiFrengi için yapı­lan bir test.
2183KlimakterikMenopoz. Yaş dönümü.
2184Klerans testiBir maddenin böbrekten geçme hızını analiz etmek için yapılan böbrek fonksiyon testi.
2185KleptomaniKarşı koyulamayan çalma arzusu.
2186KlavikülKöprücük kemiği.
2187KlaustrofobiHastalık dere­cesine varan kapalı yerde kalma korkusu.
2188Klaudikasyontardamarla­rın kaslara yetersiz kan taşımasından ileri gelen, bacaklarda hissedilen kramp gibi ağrılar bacaklardaki atardamarların sertleşmesine eşlik eden bir durum.
2189Kist sebaseUr yağ bezi ka­nallarının tıkanmasına sekonder olarak, ciltte ya da cildin hemen altında oluşan kist.
2190KistSıvı, kan, terbezi sal­gıları yahut başka bir mad­de ihtiva eden bir kese.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir